Umiestnenie posluchární na FM UK

Posluchárne:


AULA      prízemie v hlavnej budove   
p.2   2. poschodie v hlavnej budove  
p.3   3. poschodie v hlavnej budove  
p.11 3. poschodie v hlavnej budove    
p.12 3. poschodie v hlavnej budove    
p.16 4. poschodie v hlavnej budove    
p.17 4. poschodie v hlavnej budove    
p.18 4. poschodie v hlavnej budove    
305  3. poschodie v hlavnej budove    

LVT1 3. poschodie v hlavnej budove     
LVT2 3. poschodie v hlavnej budove     
LVT3 3. poschodie v hlavnej budove     
LVT4 3. poschodie v hlavnej budove      
LVT5 2. poschodie v hlavnej budove     
LVT6 2. poschodie v hlavnej budove     

Prízemie
U1  kocka      
U2  kocka        
U3  kocka        
U4  kocka   
     

I. poschodie
U5   kocka        
U6   kocka        
U10 kocka        
U11 kocka
        
19  prístavba (vchod od lekárne, prípadne cez suterén hlavnej budovy)   
20  prístavba        
21  prístavba        
22  prístavba