Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Poradenské a rozvojové centrum

Odbojárov 10
P. O. BOX 95
820 05 Bratislava 25

Projektový manažér
Mgr. Peter Marcin
e-mail: marcin(at)prc.sk
+421 907 217 251

Poradenské a rozvojové centrum pôsobí na Fakulte managementu Univerzity Komenského pod záštitou Katedry stratégie a podnikania od roku 2005. V PRC študenti pracujú ako konzultanti pre začínajúcich i zabehnutých malých a stredných podnikateľov. Centrum funguje na vzájomnej symbióze, vďaka ktorej podnikatelia získavajú kvalitné služby, originálne a nekonvenčné riešenia a študenti neoceniteľné skúsenosti, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce alebo pri vlastnom podnikaní.

Poradenské a rozvojové centrum predstavuje jedinečnú príležitosť ako teoretické vedomosti získané štúdiom pretaviť do skúseností z reálneho podnikateľského sveta. Študenti sa učia pracovať v tímoch na projektoch a rozvíjajú svoje manažérske schopnosti. Navyše majú možnosť doplnkového vzdelávania v podobe školení od odborníkov z praxe.
Ide o spojenie vedomostí, skúseností a inšpiratívnej a kreatívnej práce v skvelom kolektíve podľa vzoru profesionálnych poradenských spoločností.