Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Splátkový kalendár

Splátkový kalendár

Ak dávate prednosť plateniu školného prostredníctvom splátkového kalendára, môžete si oň jednoducho požiadať TU

Školné je možné zaplatiť v maximálne troch splátkach, ktorých rozdelenie je: 

Externá forma štúdia

Ročné školné (v €)

1. splátka (v €)

2. splátka (v €)

3. splátka (v €)

 

 

(splatná ku dňu zápisu)

(splatná k 17.1.2021)

(splatná k 28.2.2021)

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2020)

900,00

337,50

337,50

225,00

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2019)

870,00

326,00

326,00

218,00

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2018)

800,00

300,00

300,00

200,00

 

 

 

 

 

Bakalárske štúdium (prekročenie štandardnej dĺžky štúdia)

900,00

337,50

337,50

225,00

 

 

 

 

 

Magisterské štúdium (nástup na štúdium v r. 2020)

1.200,00

450,00

450,00

300,00

Magisterské štúdium (nástup na štúdium v r. 2019)

1.170,00

439,00

439,00

292,00

 

 

 

 

 

Magisterské štúdium (prekročenie štandardnej dĺžky štúdia)

1.200,00

450,00

450,00

300,00

 

 

 

 

 

Doktorandské štúdium

1.500,00

562,50

562,50

375,00

 

A ako to celé funguje?

1. Vyplníte formulár
2. Zašleme Vám vyrozumenie
3. Podpíšete Dohodu o splátkach

A je to! :)