Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Školné na dve splátky

Platenie školného v dvoch splátkach

Ak sa rozhodnete pre zaplatenie školného v dvoch splátkach, môžete tak urobiť už dnes a nemusíte čakať na žiadne ďalšie schválenia zo strany fakulty.

Rozdelenie celkového ročného školného na dve splátky je v pomere 75%1 ku dňu zápisu a 25%1 k poslednému februárovému dňu roku 2020.

 

Nemusíte vyťahovať kalkulačku, splátky sme vypočítali za Vás :)

 

Externá forma štúdia

Ročné školné

1. splátka

75%1

2. splátka

25%1

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2019)

870,00 €

652,00 €

218,00 €

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2018)

800,00 €

600,00 €

200,00 €

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2017)

780,00 €

585,00 €

195,00 €

 

 

 

 

Magisterské štúdium (nástup na štúdium v r. 2019)

1.170,00 €

878,00 €

292,00 €

Magisterské štúdium (nástup na štúdium v r. 2018)

1.070,00 €

800,00 €

270,00 €

Magisterské štúdium (nástup na štúdium v r. 2017)

1.040,00 €

780,00 €

260,00 €

 

 

 

 

Doktorandské štúdium

1.500,00 €

1.125,00 €

375,00 €

 

 

1 zaokrúhlených na celé číslo