Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Školné na dve splátky

Platenie školného v dvoch splátkach

Ak sa rozhodnete pre zaplatenie školného v dvoch splátkach, môžete tak urobiť už dnes a nemusíte čakať na žiadne ďalšie schválenia zo strany fakulty.

Rozdelenie celkového ročného školného na dve splátky je v pomere 75%1 ku dňu zápisu a 25%1 k poslednému februárovému dňu roku 2021.

 

Nemusíte vyťahovať kalkulačku, splátky sme vypočítali za Vás :)  

Externá forma štúdia

Ročné školné (v €)

75%1 (v €)

25%1 (v €)

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2020)

900,002

675,00

225,00

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2019)

870,002

652,00

218,00

Bakalárske štúdium (nástup na štúdium v r. 2018)

800,002

600,00

200,00

 

 

 

 

Magisterské štúdium (nástup na štúdium v r. 2020)

1.200,003

900,00

300,00

Magisterské štúdium (nástup na štúdium v r. 2019)

1.170,003

878,00

292,00

 

 

 

 

Doktorandské štúdium

1.500,00

1.125,00

375,00[1] z celkového ročného školného zaokrúhlených na celé číslo

[2] Ročné školné pre 1., 2. a 3. rok štúdia

[3] Ročné školné pre 1. a 2. rok štúdia