Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

info o ISIC

Zmena v procese aktivácie dopravnej funkcionality na preukaze študenta

Vážení študenti,

od akademického roku 2021/2022 dochádza k zmene v procese aktivácie dopravnej funkcionality na preukaze študenta.

Zmena spočíva v tom, že študent, ktorý má záujem čerpať dopravné zľavy, sa musí po zápise:
•    prihlásiť/registrovať na stránke www.ubian.sk,
•    zaregistrovať si preukaz študenta a cez univerzitné prihlásenie overiť status zapísaného študenta,
•    zaplatiť ročný manipulačný poplatok 3 Eurá
a až potom si dopravnú funkcionalitu aktivuje priložením na terminál spoločnosti TransData v budovách UK, alebo na verejne dostupných termináloch.

Podrobný návod nájdete na stránke https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/preukazy/dopravna-aplikacia/.

Manipulačný poplatok pre spoločnosť TransData študenti neuhrádzali v žiadnom inom poplatku, ide o úplne samostatnú položku, ktorú musia uhradiť iba študenti, ktorí budú zľavy v doprave využívať.

Nezabudnite prosím, že priložením preukazu na terminál sa aktualizuje aj elektronická časť študentského preukazu a preto si preukaz musia priložiť aj tí študenti, ktorí o zľavy v doprave nemajú záujem, alebo na ne nemajú nárok.

Študenti boli o novom režim oboznámení hromadným mailom, ale keďže ide o nový spôsob, očakávame množstvo otázok od študentov.
Aktivácia dopravnej funkcionality je služba tretej strany a podporu v tomto procese im poskytuje spoločnosť TransData prostredníctvom svojej hotline +421 905 384 092 a emailovej adresy preukazstudentatransdata.sk.