Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia

HARMONOGRAM ŠTÚDIA NA FM UK V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

 

Zimný semester[1]

25. 09. 2017

 

Slávnostné otvorenie akademického roka na UK

november 2017

 

Imatrikulácia študentov*

25. 09. – 22. 12. 2017

 

Výučbové týždne v zimnom semestri

02. 01. – 16. 02. 2018

 

Skúšobné obdobie zimného semestra

 

Letný semester[2]

19. 02. – 18. 05. 2018

 

Výučbové týždne v letnom semestri pre 1., 2., 4.** ročník

21. 05. – 30. 06. 2018

 

Skúšobné obdobie letného semestra pre 1., 2., 4. ročník

19. 02. – 27. 04. 2018

 

Výučbové týždne v letnom semestri pre 3. ročník

30. 04. – 25. 05. 2018

 

Skúšobné obdobie letného semestra pre 3. ročník

do 13. 04. 2018

 

Prax v 5. ročníku

do 30. 04. 2018

 

Odovzdanie diplomových prác na katedry a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia

do 25. 05. 2018

 

Odovzdanie bakalárskych prác na katedry a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia

28. 05. – 08. 06. 2018

 

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky dennej a externej formy magisterského štúdia[3]

12. 06. – 18. 06. 2018

 

Prijímacie skúšky (denná forma bakalárskeho štúdia)

19. 06. – 29. 06. 2018

 

Obhajoby bakalárskych prác a štátne skúšky dennej a externej formy bakalárskeho štúdia[4]

koniec júna, júl, november 2018

 

Promócie absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia*

do 30. 06. 2018

 

Splnenie všetkých študijných povinností a odovzdanie záverečných prác na katedry (platí pre študentov, ktorí sa prihlásia na augustový termín štátnych skúšok)

20. 08. – 31. 08. 2018

 

Štátne skúšky – opravný a náhradný termín

september 2018

 

Štátne skúšky – opravný a náhradný termín

 

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v akademickom roku 2017/2018

01. 09.

Deň Ústavy Slovenskej republiky

01. 01.

Deň vzniku Slovenskej republiky

15. 09.

Sedembolestná Panna Mária

06. 01.

Zjavenie Pána (Traja králi)

01. 11.

Sviatok všetkých svätých

30. 03.

Veľký piatok

17. 11.

Deň boja za slobodu a demokraciu

02. 04.

Veľkonočný pondelok

24. 12.

Štedrý deň

01. 05.

Sviatok práce

25. 12.

Prvý sviatok vianočný

08. 05.

Deň víťazstva nad fašizmom

26. 12.

Druhý sviatok vianočný

05. 07.

Sviatok svätého Cyrila a Metoda

 

29. 08.

Výročie Slovenského národného povstania


[1] Výučba na externej forme štúdia sa riadi harmonogramom naplánovaným na začiatku semestra.
* Termíny stanovuje RUK.
[2] Výučba na externej forme štúdia sa riadi harmonogramom naplánovaným na začiatku semestra.
** Označenie 4. a 5. ročník štúdia v tejto ročenke je ekvivalentné 1. a 2. ročníku magisterského štúdia.
[3] Presné termíny budú stanovené v súlade s počtom prihlásených študentov na štátne skúšky.
[4] Presné termíny budú stanovené v súlade s počtom prihlásených študentov na štátne skúšky.

HARMONOGRAM ŠTÚDIA NA FM UK V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017

 

Zimný semester[1]

19. 09. 2016

 

Slávnostné otvorenie akademického roka na UK

november 2016

 

Imatrikulácia študentov*

19. 09. – 16. 12. 2016

 

Výučbové týždne v zimnom semestri

02. 01. – 17. 02. 2017

 

Skúšobné obdobie zimného semestra

 

Letný semester[2]

20. 02. – 26. 05. 2017

 

Výučbové týždne v letnom semestri pre 1., 2., 4.** ročník

29. 05. – 30. 06. 2017

 

Skúšobné obdobie letného semestra pre 1., 2., 4. ročník

20. 02. – 28. 04. 2017

 

Výučbové týždne v letnom semestri pre 3. ročník

02. 05. – 26. 05. 2017

 

Skúšobné obdobie letného semestra pre 3. ročník

do 14. 04. 2017

 

Prax v 5. ročníku

do 28. 04. 2017

 

Odovzdanie diplomových prác na katedry a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia

do 26. 05. 2017

 

Odovzdanie bakalárskych prác na katedry a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia

29. 05. – 09. 06. 2017

 

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky dennej a externej formy magisterského štúdia[3]

14. 06. – 19. 06. 2017

 

Prijímacie skúšky (denná forma bakalárskeho štúdia)

20. 06. – 30. 06. 2017

 

Obhajoby bakalárskych prác a štátne skúšky dennej a externej formy bakalárskeho štúdia[4]

koniec júna, júl, november 2017

 

Promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia*

do 30. 06. 2017

 

Splnenie všetkých študijných povinností a odovzdanie záverečných prác na katedry (platí pre študentov, ktorí sa prihlásia na augustový termín štátnych skúšok)

21. 08. – 31. 08. 2017

 

Štátne skúšky – opravný a náhradný termín

september 2017

 

Štátne skúšky – opravný a náhradný termín

 

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v akademickom roku 2016/2017

 

01. 09.

Deň Ústavy Slovenskej republiky

01. 01.

Deň vzniku Slovenskej republiky

15. 09.

Sedembolestná Panna Mária

06. 01.

Zjavenie Pána (Traja králi)

01. 11.

Sviatok všetkých svätých

14. 04.

Veľký piatok

17. 11.

Deň boja za slobodu a demokraciu

17. 04.

Veľkonočný pondelok

24. 12.

Štedrý deň

01. 05.

Sviatok práce

25. 12.

Prvý sviatok vianočný

08. 05.

Deň víťazstva nad fašizmom

26. 12.

Druhý sviatok vianočný

05. 07.

Sviatok svätého Cyrila a Metoda

 

29. 08.

Výročie Slovenského národného povstania


[1] Výučba na externej forme štúdia sa riadi harmonogramom naplánovaným na začiatku semestra.

* Termíny stanovuje RUK.

[2] Výučba na externej forme štúdia sa riadi harmonogramom naplánovaným na začiatku semestra.

** Označenie 4. a 5. ročník štúdia v tejto ročenke je ekvivalentné 1. a 2. ročníku magisterského štúdia.

[3] Presné termíny budú stanovené v súlade s počtom prihlásených študentov na štátne skúšky.

[4] Presné termíny budú stanovené v súlade s počtom prihlásených študentov na štátne skúšky.