Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia

HARMONOGRAM ŠTÚDIA NA FM UK V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

 

 

Zimný semester

16. 09. 2019

 

Slávnostné privítanie prvákov bakalárskeho štúdia a úvodné prednášky pre prvý ročník

23. 09. 2019

 

Slávnostné otvorenie akademického roka v Aule UK

23. 09. – 20. 12. 2019

 

Výučbové týždne v zimnom semestri

do 30. 09. 2019

 

Odovzdanie diplomových prác na oddelenie externého štúdia a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia v externej forme pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2017/2018 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadkom UK

do 29. 10. 2019

 

Prax v končiacom ročníku externého študenta pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2017/2018 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadkom UK

november 2019

 

Štátne skúšky – externá forma štúdia (platí pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2017/2018 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadkom UK) a opravný termín

november 2019

 

Imatrikulácia študentov[1]

16. 12. – 20. 12. 2019

 

Uzavretie priebežných hodnotení a predtermíny

16. 09. 2019 – 31. 01. 2020

 

Výučbové týždne v zimnom semestri – externá forma štúdia

02. 01. – 14. 02. 2020

 

Skúšobné obdobie zimného semestra[2]

 

Letný semester

17. 02. – 15. 05. 2020

 

Výučbové týždne v letnom semestri pre 1., 2., 4.[3] ročník

11. 05. – 15. 05. 2020

 

Uzavretie priebežných hodnotení a predtermíny pre 1., 2., 4. ročník

01. 02. – 30. 06. 2020

 

Výučbové týždne v letnom semestri – externá forma štúdia

18. 05. – 26. 06. 2020

 

Skúšobné obdobie letného semestra pre 1., 2., 4. ročník2

17. 02. – 24. 04. 2020

 

Výučbové týždne v letnom semestri pre 3. ročník

20. 04. – 24. 04. 2020

 

Uzavretie priebežných hodnotení a predtermíny pre 3. ročník

27. 04. – 22. 05. 2020

 

Skúšobné obdobie letného semestra pre 3. ročník2

do 10. 04. 2020

 

Prax v 5. ročníku – denná forma štúdia

do 30. 04. 2020

 

Odovzdanie diplomových prác na katedry a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia – denná forma štúdia a študenti externej formy štúdia, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia alebo idú na náhradný alebo opravný termín

do 22. 05. 2020

 

Odovzdanie bakalárskych prác na katedry a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia

25. 05. – 29. 05. 2020

 

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky dennej formy štúdia a externej formy štúdia v štandardnej dĺžke štúdia alebo náhradný alebo opravný termín štátnic[4]

08. 06. – 12. 06. 2020

 

Prijímacie skúšky – denná forma bakalárskeho štúdia

15. 06. – 26. 06. 2020

 

Obhajoby bakalárskych prác a štátne skúšky dennej formy štúdia a študenti externej formy štúdia, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia4

koniec júna, júl, november, december 2020

 

Promócie absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia1

do 30. 06. 2020

 

Splnenie všetkých študijných povinností a odovzdanie záverečných prác na katedry (platí pre študentov, ktorí sa prihlásia na opravný a náhradný termín štátnych skúšok) – denná forma štúdia

17. 08. – 31. 08. 2020

 

Štátne skúšky – opravný a náhradný termín

17. 08. – 28. 08. 2020

 

Odovzdanie bakalárskych prác na oddelenie externého štúdia a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2017/2018 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadkom UK

do 30. 10. 2020

 

Prax v končiacom ročníku externej formy štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2018/2019 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadkom UK

14. 09. – 18. 09. 2020

 

Obhajoby bakalárskych prác a štátne skúšky externej formy štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2018/2019 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadkom UK4

do 30. 09. 2020

 

Odovzdanie diplomových prác na oddelenie externého štúdia a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2018/2019 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadkom UK

november 2020

 

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky – externá forma štúdia (platí pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2018/2019 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadkom UK)

 

 

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v akademickom roku 2019/2020

 

01. 09.

Deň Ústavy Slovenskej republiky

01. 01.

Deň vzniku Slovenskej republiky

15. 09.

Sedembolestná Panna Mária

06. 01.

Zjavenie Pána (Traja králi)

01. 11.

Sviatok všetkých svätých

10. 04.

Veľký piatok

17. 11.

Deň boja za slobodu a demokraciu

13. 04.

Veľkonočný pondelok

24. 12.

Štedrý deň

01. 05.

Sviatok práce

25. 12.

Prvý sviatok vianočný

08. 05.

Deň víťazstva nad fašizmom

26. 12.

Druhý sviatok vianočný

05. 07.

Sviatok svätého Cyrila a Metoda

 

 

29. 08.

Výročie Slovenského národného povstania

 


[1] Termíny stanovuje rektorát UK.

[2] Skúšobné obdobie na externej forme štúdia je organizované po jednotlivých predmetoch. Skúšobné obdobie sa môže začať ihneď po ukončení priamej pedagogickej činnosti predmetu príslušného semestra podľa rozvrhu.

[3] Označenie 4. a 5. ročník štúdia v tejto ročenke je ekvivalentné 1. a 2. ročníku magisterského štúdia.

[4] Presné termíny budú stanovené v súlade s počtom prihlásených študentov na štátne skúšky.