Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia

HARMONOGRAM ŠTÚDIA NA FM UK V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019

 

 

Zimný semester

24. 09. 2018

 

Slávnostné otvorenie 100. akademického roka na UK

november 2018

 

Imatrikulácia študentov[1]

24. 09. – 21. 12. 2018

 

Výučbové týždne v zimnom semestri

17. 12. – 21. 12. 2018

 

Uzavretie priebežných hodnotení a predtermíny

17. 09. 2018 – 31. 01. 2019

 

Výučbové týždne v zimnom semestri – externá forma štúdia

02. 01. – 15. 02. 2019

 

Skúšobné obdobie zimného semestra[2]

 

Letný semester

18. 02. – 17. 05. 2019

 

Výučbové týždne v letnom semestri pre 1., 2., 4.[3] ročník

13. 05. – 17. 05. 2019

 

Uzavretie priebežných hodnotení a predtermíny pre 1., 2., 4. ročník

01. 02. – 30. 06. 2019

 

Výučbové týždne v letnom semestri – externá forma štúdia

20. 05. – 28. 06. 2019

 

Skúšobné obdobie letného semestra pre 1., 2., 4. ročník2

18. 02. – 26. 04. 2019

 

Výučbové týždne v letnom semestri pre 3. ročník

22. 04. – 26. 04. 2019

 

Uzavretie priebežných hodnotení a predtermíny pre 3. ročník

29. 04. – 24. 05. 2019

 

Skúšobné obdobie letného semestra pre 3. ročník2

do 12. 04. 2019

 

Prax v 5. ročníku – denná forma štúdia

do 30. 04. 2019

 

Odovzdanie diplomových prác na katedry a podanie prihlášky na štátnu skúšku magisterského štúdia – denná forma štúdia a študenti externej formy štúdia, ktorí študujú v štandardnej dĺžke štúdia

do 24. 05. 2019

 

Odovzdanie bakalárskych prác na katedry a podanie prihlášky na štátnu skúšku bakalárskeho štúdia

27. 05. – 31. 05. 2019

 

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky dennej formy štúdia a externej formy štúdia v štandardnej dĺžke štúdia[4]

11. 06. – 17. 06. 2019

 

Prijímacie skúšky – denná forma bakalárskeho štúdia

18. 06. – 28. 06. 2019

 

Obhajoby bakalárskych prác a štátne skúšky dennej a externej formy štúdia4

koniec júna, júl, november 2019

 

Promócie absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia*

do 28. 06. 2019

 

Splnenie všetkých študijných povinností a odovzdanie záverečných prác na katedry (platí pre študentov, ktorí sa prihlásia na opravný a náhradný termín štátnych skúšok) – denná forma štúdia

19. 08. – 30. 08. 2019

 

Štátne skúšky – opravný a náhradný termín

do 25. 09. 2019

 

Prax v končiacom ročníku externej formy štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2017/2018 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadok UK

do 30. 09. 2019

 

Odovzdanie diplomových prác na Oddelenie externého štúdia a podanie prihláškyna štátnu skúšku magisterského štúdia – externá forma štúdia pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2017/2018 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadok UK

október 2019

 

Obhajoby diplomových prác a štátne skúšky – externá forma štúdia (platí pre študentov, ktorí začali štúdium v akademickom roku 2017/2018 a využili možnosť zapísať si 1,25 násobok štandardnej záťaže v súlade so Študijným poriadok UK)

 

 

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja v akademickom roku 2018/2019

 

01. 09.

Deň Ústavy Slovenskej republiky

01. 01.

Deň vzniku Slovenskej republiky

15. 09.

Sedembolestná Panna Mária

06. 01.

Zjavenie Pána (Traja králi)

01. 11.

Sviatok všetkých svätých

19. 04.

Veľký piatok

17. 11.

Deň boja za slobodu a demokraciu

22. 04.

Veľkonočný pondelok

24. 12.

Štedrý deň

01. 05.

Sviatok práce

25. 12.

Prvý sviatok vianočný

08. 05.

Deň víťazstva nad fašizmom

26. 12.

Druhý sviatok vianočný

05. 07.

Sviatok svätého Cyrila a Metoda

 

29. 08.

Výročie Slovenského národného povstania


 


[1] Termíny stanovuje rektorát UK.

[2] Skúšobné obdobie na externej forme štúdia je organizované po jednotlivých predmetoch. Skúšobné obdobie sa môže začať ihneď po ukončení priamej pedagogickej činnosti predmetu príslušného semestra podľa rozvrhu.

[3] Označenie 4. a 5. ročník štúdia v tejto ročenke je ekvivalentné 1. a 2. ročníku magisterského štúdia.

[4] Presné termíny budú stanovené v súlade s počtom prihlásených študentov na štátne skúšky.