Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia pre doktorandov

Harmonogram štúdia na FM UK pre doktorandov v akademickom roku 2022/2023

 

Zimný semester

september 2022

 

Zápis študentov dennej a externej formy doktorandského štúdia do akademického roku 2022/2023

do 16. 09. 2022

 

Zostavenie individuálneho študijného plánu doktoranda – 1. ročník

19.9.2022

 

Slávnostné otvorenie 104. akademického roka v Aule UK (11:00 hod.)

19. 09. – 16. 12. 2022

 

Výučbové týždne v zimnom semestri

január, február 2023

 

Vedecké kolokviá – doktorandi 1. a 2. ročníka dennej formy štúdia

 

Letný semester

13. 02. – 12. 05. 2023

 

Výučbové týždne v letnom semestri

do 28. 02. 2023

 

Podanie prihlášky na dizertačnú skúšku – doktorandi 2. ročníka dennej formy štúdia [1]

do 28. 02. 2023

 

Dizertačné skúšky – doktorandi 3. ročníka externej formy štúdia

do 14. 04. 2023

 

Predobhajoby dizertačných prác – doktorandi dennej formy štúdia

do 30. 04. 2023

 

Podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce – doktorandi dennej formy štúdia [2]

do 30. 04. 2023

 

Podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce pre termín obhajoby v júni/júli 2023 (doktorandi externej formy štúdia) [2]

máj, jún 2023

 

Vedecké kolokviá – doktorandi 2. ročníka externej formy štúdia

do 30. 06. 2023

 

Podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce pre termín obhajoby v auguste 2023 (doktorandi externej formy štúdia) [2]

koniec júna, prvá polovica júla 2023

 

Obhajoby dizertačných prác – doktorandi externej formy štúdia, ktorí podali žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce v termíne do 30.04.2023

jún 2023

 

Prijímacie skúšky – doktorandské štúdium

do 30. 06. 2023

 

Obhajoby dizertačných prác – doktorandi dennej formy štúdia

do 31. 08. 2023

 

Dizertačné skúšky – doktorandi dennej formy štúdia [3]

do 31. 08. 2023

 

Podanie prihlášky na dizertačnú skúšku – doktorandi 2. ročníka externej formy štúdia [1]

do 31. 08. 2023

 

Odovzdanie podkladov pre ročné hodnotenie doktoranda

koniec augusta, prvá polovica septembra 2023

 

Obhajoby dizertačných prác – doktorandi externej formy štúdia, ktorí podali žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce v termíne do 30.06.2023

do 31. 10. 2023

 

Podanie žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce pre termín obhajoby v januári 2024 (doktorandi externej formy štúdia) [2]

január 2024

 

Obhajoby dizertačných prác – doktorandi externej formy štúdia, ktorí podali žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce v termíne do 31.10.2023

 

[1] Súčasťou prihlášky na dizertačnú skúšku je aj priebežné ročné hodnotenie doktoranda k dátumu podania žiadosti.

[2] Do termínu podania žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce musia doktorandi absolvovať predobhajobu dizertačnej práce a musia mať so školiteľom prekonzultované a následne zapracované pripomienky, ktoré z predobhajoby vyplynuli.

Doktorandi, ktorí podávajú žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce, odovzdajú spolu so žiadosťou aj priebežné ročné hodnotenie doktoranda k dátumu podania žiadosti. Následne, ku dňu obhajoby dizertačnej práce odovzdajú aktualizované ročné hodnotenie.

[3] Doktorandi, ktorí získali ku dňu podania prihlášky na dizertačnú skúšku najmenej 55 kreditov za publikácie v časopisoch indexovaných vo WoS a/alebo Scopus, môžu absolvovať dizertačnú skúšku v termíne do 30.6.2023.

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

01. 09.

Deň Ústavy Slovenskej republiky

01. 01.

Deň vzniku Slovenskej republiky

15. 09.

Sedembolestná Panna Mária

06. 01.

Zjavenie Pána (Traja králi)

01. 11.

Sviatok všetkých svätých

29. 03.

Veľký piatok

17. 11.

Deň boja za slobodu a d mokraciu

01. 04.

Veľkonočný pondelok

24. 12.

Štedrý deň

01. 05.

Sviatok práce

25. 12.

Prvý sviatok vianočný

08. 05.

Deň víťazstva nad fašizmom

26. 12.

Druhý sviatok vianočný

05. 07.

Sviatok svätého Cyrila a Metoda

 

 

29. 08.

Výročie Slovenského národného povstania