Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

SMART

SMART - Scalable Measures for Automated Recognition Technologies

Project Information

SMART

Grant agreement ID: 261727

Start date 1 June 2011

End date 31 May 2014

Funded under: FP7-SECURITY

Overall budget € 4 191 066,60

EU contribution € 3 456 017,35

Coordinated by

UNIVERSITA TA MALTA
Malta

SMART  –  Use  of  smart  surveillance  systems  (Scalable  Measures  for  Automated  Recognition Technologies).  (Grant  Agreemnt  No.  261727).  Projekt  sa zameriava na  otázky týkajúce sa automatizovaného rozhodovania v súvislosti s technológiami s “inteligentným dohľadom” v spoločnosti,  kde  súkromie  a  ochrana  údajov  sú  základným  právom.  Riziká  a  príležitosti
spojené  s  užívaním  inteligentného  dohľadu  budú  vyhodnocované  a  počet  technických, procedurálnych a legislatívnych možností pre bezpečnosť sa budú rozvíjať. Projekt kladie za cieľ  vytvoriť  sadu  nástrojov,  ktoré  by  informovali  tvorcov  systemu,  tvorcov  politiky  a legislatívne orgány v celej Európe I mimo nej.