Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum

Vedúci centra
Ing. Peter Balco, PhD., MBA

Interní zamestnanci:
MUDr. Ján Lakota, CSc.

<output>MUDr. Ján Lakota, CSc.</output>