Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum

Vedúci centra
Ing. Peter Balco, PhD. , MBA

Sekretariát centra:
Mária Mrázová
miestnosť č. 404
tel.: +421 2 9021 2075
e-mail: maria.mrazovafm.uniba.sk

Interní zamestnanci:
Mgr. Bajzík, Peter, PhD.
doc. Mgr. Gežík-Chobotová Veronika, PhD.
MUDr. Ján Lakota, CSc.

<output>MUDr. Ján Lakota, CSc.</output>