Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

KONTAKTY

Ing. Peter Balco, PhD., MBA
Miestnosť: 419
Email: peter.balcouniba.sk
Telefón: 02/9021 2032

doc. Mgr. Veronika Gežík-Chobotová, PhD.
Miestnosť: 419
Email: veronika.gezikuniba.sk
Telefón: 02/9021 2032

MUDr. Ján Lakota, CSc.

Miestnosť: 419
Email: lakota3@uniba.sk
Telefón: 02/9021 2032

Mgr. Peter Bajzík, PhD.
Miestnosť: 419
Email: bajzik5uniba.sk
Telefón: 02/9021 2032

Mária Mrázová
Miestnosť: 404
Email: maria.mrazovauniba.sk
Telefón: 02/9021 2075

 <output>Ing. Peter Balco, PhD. , MBAfds</output>