Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

KONFERENCIE A PODUJATIA

WEBbinár: Kybernetická bezpečnosť pre mestá a obce

  • Terminológia zákona o kybernetickej bezpečnosti
  • Povinnosti miest a obcí pre zabezpoečenie zákona o KB
  • spôsoby a lehoty plnenia povinností mestami a obcami
  • Bezpečnostné opatrenia vyžadované zákonmi o KB
  • Audit KB a povinnosti zaslania Auditnej správy NBÚ

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™ SMART „D I S R U P C I A“

PRÍBEHY O RIADENÍ PROJEKTOV™

SMART „D I S R U P C I A“

 
Tento rok Podujatie sa uskutočnilo z dôvodu známych udalostí formou virtuálnej online konferencie.
Záštitu nad podujatím prebral dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského, prof. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Virtuálna realita v praxi

Podujatie sa uskutočnilo prostredníctvom virtuálneho prístupu. Cieľom podujatia je priblížiť možnosti nasadenia virtuálnej reality v praxi.
Nasadenie virtuálnej reality v priemysle  a vo vzdelávaníPraktická ukážka využitia AR/VR v priemysle, prepojenie ponúkaného riešenia s Cloudovým hosťovaním, riešenie I3D

Inovačný seminár

Podujatie sa uskutočnilo na Fakulte managementu Univerzity Komenského, ul. Odbojárov 10, Bratislava. Cieľom podujatia bolo poskytnutie inovačného poradenstva praktických skúseností s tvorbou inovácií.

Na podujatíí vystúpili s príspevkami
Branislav Šulgan; Slovenská inovačná a energetická agentúra: Inovačný workshop - Zvyšujeme inovačnú výkonnosť!
Peter Balco; Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu  Univerzity Komenského v Bratislave:  Metodika TRIZ - Tvorba a Riešenie Inovačných Úloh