Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Začíname

Tieto stránky sú venované všetkým novým študentom i zamestnancom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Nájdete tú základné informácie týkajúce sa informačných a komunikačných technológií (IKT) na Fakulte managementu a Univerzite Komenského.

Dozviete sa aký je rozdiel medzi prihlasovaním sa do systémov univerzity a fakulty i to, ktoré služby môžete využiť ako študent či zamestnanec FM UK.

FMUK login

V prvom rade je potrebné rozlišovať medzi službami, ktoré poskytuje Fakulta management a tými, ktoré poskytuje Univerzita Komenského v Bratislave.

Vďaka FMUK login získate:

  • prístup do PC v laboratóriách výpočtovej techniky
  • prístup do služieb Office 365 (email, Office Online)
  • licenciu MS Office Pro Plus zadarmo
  • licenciu na softvérové produkty spoločnosti Microsoft cez ImagineX

Prihlasovacie údaje na Fakulte managementu UK sú v tvare meno.priezvisko@fm.uniba.sk a heslo. Tieto prihlasovacie údaje možno využiť na prihlásenie sa do emailu a služieb Office 365 a taktiež na prihlásenie sa na PC v laboratóriách výpočtovej techniky (LVT) priamo na Fakulte managementu UK.

Pri prvom prihlásení sa na PC v LVT sa vytvorí lokálny profil užívateľa, preto je možné, že prvotné prihlásenie potrvá niekoľko minút. Pri ďalšom prihlásení sa do rovnakého PC je tento proces rýchlejší. Vytváranie lokálneho profilu prebieha na každom PC samostatne, preto odporúčame používať na výuke v LVT to isté PC počas celého semestra.

UK login

Prihlasovacie údaje na Univerzite Komenského sú spravidla v tvare priezvisko a číslo (napr. novak65). Tieto prihlasovacie údaje využijete na prihlasovanie sa do univerzitných systémov - AIS2, bezplatná WIFI sieť Eduroam alebo knižničného systému.

Fakultný email - Office 365

Fakulta managementu UK poskytuje svojim študentom email s kapacitou 50 GB. Tento email je dostupný prostredníctvom webovej aplikácie, aplikácie MS Outlook či prostredníctvom iného prehliadača emailov alebo v mobilnom zariadení.

Email je dostupný všetkým študentom Fakulty managementu, denným aj externým, a každý študent je povinný využívať na komunikáciu s fakultou alebo univerzitou práve tento email.

Všetky návody nájdete na webe CIT FMUK k službe Office 365.

AIS2

Akademický informačný systém (AIS2) slúži na elektronické spravovanie celej študijnej agendy. V AIS2 sa študent prihlasuje na jednotlivé predmety, sleduje si svoje študijné výsledky a prospech, prihlasuje sa na skúšky počas skúškového obdobia alebo nahráva záverečné práce.

Pre prihlásenie sa do AIS2 použite univerzitné prihlasovacie údaje (UK login).

Služba AIS2 nie je v správe CIT FMUK. Pre viac informácií prejdite na lokalitu určenú danej službe.

MS Office Pro Plus

Každý študent Fakulty managementu UK má možnosť získať kancelársky balíček MS Office Pro Plus zadarmo. Jednoducho sa prihláste do Office 365 pomocou fakultných prihlasovacích údajov a postupujte podľa návodu, ktorý sme pre vás pripravili na stránkach CIT FMUK.

SharePoint

Služba Office 365 ponúka viacero rôznych služieb. Jednou z nich je aj služba SharePoint. Fakulta managementu UK využíva SharePoint najmä ako katalóg študijných materiálov. Študenti môžu jednoducho podľa predmetov prehľadávať študijné materiály, ktoré vyučujúci nahrali do SharePointu. Ide predovšetkým o prezentácie k prednáškam a cvičeniam, rôzne doplnkové materiály a cvičenia.

Viac informácií nájdete na stránkach venovaných tejto službe.

OneDrive for Business

Vďaka službe Office 365 môže každý študent využívať aj OneDrive for Business. Toto cloudové úložisko disponuje kapacitou 1 TB (1000 GB), ktoré môže každý študent využívať na študijné účely.

Eduroam - služba verejnej WiFi siete

Eduroam (EDUcation ROAMing) je infraštruktúra, ktorá umožňuje bezplatné pripojenie používateľov v rámci počítačových sietí participujúcich inštitúcií pri využití rovnakých prístupových údajov ako v domácej inštitúcii.

Pre študentov Fakulty managementu UK to teda znamená, že je potrebné nastaviť si službu Eduroam iba 1-krát a následne ju možno využívať nielen na celej Univerzite Komenského, ale aj na iných univerzitách, ktoré sú zapojené do tejto infraštruktúry. Táto služba je dostupná nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.

Pre prihlásenie sa do Eduroam je potrebné využiť vaše univerzitné prihlasovacie údaje.

Viac o tejto službe sa dozviete na stránkach Univerzity Komenského.

CIT FMUK

Centrum informačných technológií Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave zabezpečuje chod informačného a komunikačného systému na Fakulte managementu UK.

V skratke to znamená, že CIT FMUK spravuje fakultný prístup do Office 365 a teda správu dotknutých služieb ako email, SharePoint, OneDrive for Business, ale spravuje taktiež pracovné a klientské stanice na Fakulte managementu UK.