Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Technické vybavenie učební

Každá učebňa je vybavená projektorom a PC, ktoré sú zapojené, prednastavené a pripravené na výučbu.

Odporúčame, aby ste využili už zapojenú zostavu. V prípade, že na výučbe potrebujete využiť softvér, ktorý nie je bežnou súčasťou inštalácie je potrebné oboznámiť CIT FM UK aspoň 2 pracovné dni vopred. CIT FM UK nedokáže garantovať zapojenie iných zariadení do siete bez predchádzajúcej konzultácie.

Technické a softvérové vybavenie posluchární

Na Fakulte managementu UK sú všetky posluchárne štandardne vybavené prepojeným projektorom s PC s pripojením na vysokorýchlostný internet.

Softvér inštalovaný v učebniach:

 • Windows 10
 • MS Office 2019 + MS Teams
 • ESET antivírus
 • Microsoft Edge a Mozilla Firefox
 • 7zip
 • Adobe Reader
 • Irfan View
 • Windows Media Player

Technické a softvérové vybavenie PC učební (LVT)

Na Fakulte managementu UK sa nachádzajú 3 PC učebne - laboratória výpočtovej techniky (LVT). Každé laboratórium je vybavené projektorom prepojeným s PC a pripojením na vysokorýchlostný internet, plátnom na premietanie, tabuľou a PC pre študentov.

Softvér inštalovaný v učebniach LVT (L4, L5, L6):

 • Windows 10
 • ESET antivírus
 • Microsoft Edge a Mozilla Firefox
 • MS Office 2019 + MS Teams
 • MS Visio 2019
 • MS Project 2019
 • SPSS
 • CorelDraw X8 Graphics Suite
 • Wolfram Mathematica 12
 • VMPlayer
 • SAP
 • Microsoft Expression 4
 • Qlik Sense Desktop
 • Windows Media Player
 • Power BI Desktop
 • ARIS Express
 • Wisselbilanz
 • 7zip
 • Adobe Reader
 • Irfan View

Učebne L5 a L6 sú vybavené HDMI káblom pre pripojenie vlastného zariadenia (notebooku).

L430 ks PC pre študentov + 1 ks PC pre vyučujúceho
L5, L636 ks PC pre študentov + 1 ks PC pre vyučujúceho

Umiestnenie posluchární

Počítačové učebne a jednotlivé posluchárne sú na fakulte umiestnené nasledovne:

umiestnenie posluchárnečíslo posluchárne
Hlavná budova - 4. poschodie9, 10, 14, 15, 16, 17, 18
Hlavná budova - 3. poschodieL1, L2, L3, L4, 3, 11, 12
Hlavná budova - 2. poschodieL5, L6, 2
Prístavba budovy19, 20, 21, 22