Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Technické vybavenie učební

Každá učebňa je vybavená projektorom a PC, ktoré sú zapojené, prednastavené a pripravené na výučbu.

Odporúčame, aby ste využili už zapojenú zostavu. V prípade, že na výučbe potrebujete využiť softvér, ktorý nie je bežnou súčasťou inštalácie je potrebné oboznámiť CIT FM UK najneskôr 24 hodín vopred. CIT FM UK nedokáže garantovať zapojenie iných zariadení do siete bez predchádzajúceho oznámenia.

Technické vybavenie posluchární

Na Fakulte managementu UK sú posluchárne štandardne vybavené prepojeným projektorom s PC s pripojením na vysokorýchlostný internet.

Softvér inštalovaný v posluchárňach a v učebniach L3 a L4:

 • Windows 10
 • MS Office 2016
 • ESET antivírus
 • Internet Explorer a Mozilla Firefox
 • 7zip
 • Adobe Reader
 • Irfan View
 • Windows Media Player

Technické vybavenie LVT

Na Fakulte managementu UK sa nachádza 6 laboratórií výpočtovej techniky (LVT). Každé laboratórium je vybavené projektorom prepojeným s PC a pripojením na vysokorýchlostný internet, plátnom na premietanie, tabuľou a PC pre študentov.

Softvér inštalovaný v učebniach LVT (L1, L2, L5, L6):

 • Windows 10
 • MS Office 2016
 • ESET antivírus
 • Internet Explorer a Mozilla Firefox
 • 7zip
 • Adobe Reader
 • Irfan View
 • SPSS
 • MS Visio 2013
 • MS Project 2013
 • CorelDraw X8 Graphics Suite
 • Wolfram Mathematica
 • VMPlayer
 • SAP
 • Microsoft Expression 4
 • Qlik Sense Desktop
 • Windows Media Player
 • Power BI Desktop
 • ARIS

 Učebne L3 a L4 sú vybavené základnou inštaláciou (viď. technické vybavenie posluchární)

L1, L2, L314 ks PC pre študentov + 1 ks PC pre vyučujúceho
L430 ks PC pre študentov + 1 ks PC pre vyučujúceho
L5, L636 ks PC pre študentov + 1 ks PC pre vyučujúceho