Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Technické vybavenie posluchární

Každá poslucháreň na Fakulte managementu UK je vybavená projektorom a PC, ktoré sú zapojené, prednastavené a pripravené na výučbu.

Odporúčame, aby ste využili už zapojenú zostavu v posluchárni. V prípade, že na výučbe potrebujete využiť softvér, ktorý nie je bežnou súčasťou inštalácie je potrebné oboznámiť CIT FM UK aspoň 5 pracovných dní vopred. V prípade, že chcete využívať nový softvér v učebniach LVT je potrebné kontaktovať nás medzi 1. júlom a 31. augustom daného roku pre použitie v nasledujúcom akademickom roku. Po tomto termíne nebude možné garantovať nainštalovanie softvéru v učebniach a posluchárňach.

V prípade, že potrebujete pomoc so zapojením techniky je potrebné informovať nás aspoň 2 pracovné dni vopred. CIT FM UK nedokáže garantovať zapojenie súkromných zariadení bez predchádzajúcej konzultácie.

V prípade, že potrebujete pripojenie do WiFi siete Eduroam je potrebné kontaktovať CePIT aspoň 2 pracovné dni vopred. Kontakt na https://uniba.sk/cepit.

Technické a softvérové vybavenie posluchární

Na FM UK sú všetky posluchárne štandardne vybavené prepojeným projektorom s PC s pripojením na vysokorýchlostný internet. Všetky PC zostavy obsahujú minimálne 4-jadrový procesor, SSD disk a 8 GB RAM.

Softvér inštalovaný v posluchárňach:

 • Windows 10
 • MS Office 2021 + MS Teams
 • Microsoft Edge a Mozilla Firefox
 • 7zip
 • Irfan View
 • Media Player Classic

Technické a softvérové vybavenie PC učební (LVT)

Na FM UK sa nachádzajú 3 PC učebne - laboratória výpočtovej techniky (LVT). Každé laboratórium je vybavené projektorom prepojeným s PC, typu All in One, s pripojením na vysokorýchlostný internet, tabuľou a PC pre študentov.

Softvér inštalovaný v učebniach LVT - B4-IT, A2-IT, A3-IT:

 • Windows 10
 • Microsoft Edge a Mozilla Firefox
 • Media Player Classic
 • MS Office 2021 + MS Teams
 • MS Visio 2021
 • MS Project 2021
 • SPSS
 • Wolfram Mathematica
 • VMPlayer
 • SAP
 • Qlik Sense Desktop
 • Power BI Desktop
 • ARIS Express
 • RStudio + R
 • Python
 • Wisselbilanz
 • 7zip
 • Irfan View
Počty kusov techniky v jednolivých učebniach LVT
Názov učebnePočty kusov PC
B5-IT8 ks PC pre študentov + 1 ks PC pre vyučujúceho
B4-IT30 ks PC pre študentov + 1 ks PC pre vyučujúceho
A2-IT36 ks PC pre študentov + 1 ks PC pre vyučujúceho
A3-IT36 ks PC pre študentov + 1 ks PC pre vyučujúceho