Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

SharePoint / Študijné materiály

SharePoint je webová aplikácia integrovaná v balíku Microsoft 365. Ku všetkým študijným materiálom môžete pristupovať cez webového rozhranie na fakulte, doma a dokonca aj z mobilného zariadenia cez aplikáciu SharePoint.

Služba SharePoint je dostupná všetkým riadne zapísaným denným aj externým študentom, doktorandom a zamestnancom FM UK.

Ako sa prihlásiť a kde nájsť príslušné dokumenty a materiály

Kliknite na link Prihlásenie SharePoint a prihláste sa svojimi prihlasovacími údajmi do Office 365 (rovnaké ako do AIS2).

V prípade, že otvárate službu SharePoint z hlavnej stránky Office 365 postupujte podľa návodov nižšie.

Obrázok 1

Po otvorení úvodnej stránky SharePoint lokality UK v ľavom bočnom menu si vyberte lokalitu Fakulta managementu.

Obrázok 2

Po kliknutí na daný odkaz sa dostanete na SharePoint lokalitu Fakulty managementu UK.

Obrázok 3