Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Automatický podpis

Automatický podpis je rýchle a pohodlné nastavenie, vďaka ktorému nebudete musieť zadávať váš podpis na konci každého novovytvoreného emailu. Jednoducho si nastavte jednu alebo viacero verzií vášho automatického podpisu a tie môžete pohodlne vkladať do emailov. Podpisy si môžete preddefinovať a používať ich zvlásť pri písaní emailov kolegom, študentom, priateľom, či zamestnancom iných inštitúcií mimo fakulty a univerzity.

Automatický podpis je potrebné nastaviť v každej aplikácii zvlásť. To znamená, že ak používate aplikáciu MS Outlook a zároveň aj aplikáciu Mail na vašom mobilnom zariadení bude potrebné, aby ste si podpisy nastavili zvlásť aj v aplikácii MS Outlook a aj v mobilnom zariadení. Takisto je potrebné nastaviť si zvlásť automatický podpis vo webovom rozhraní Office 365.

Nastavenie automatického podpisu

Na úvodnej obrazovke si zvoľte aplikáciu "Outlook".

Následne zvoľte "možnosti" (ozubené koliesko) a položku "Zobraziť všetky nastavenia Outlooku".

V novom okne vyberte v kategórii "Vytvoriť a odpovedať" -> "Podpis e-mailu" (tak ako to možno vidieť na obrázku nižšie).

Nastavte si svoj podpis a potvrďte tlačidlom uložiť.