Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Automatická odpoveď

V prípade, že plánujete dovolenku, služobnú cestu alebo budete nedostupný na vašom email je automatická odpoveď dobrým riešením, ktoré oboznámi odosielateľa správy o tom, že ste práve nedostupný.

Nastavenie je jednoduché a môžete si ho prispôsobiť vašim potrebám. Toto nastavenie platí pre emailovú adresu a teda nezáleží na tom, či si automatickú odpoveď nastavíte v mobilnom zariadení, vo webovom rozhraní alebo v aplikácii MS Outlook.

Nastavenie automatickej odpovede

Na úvodnej obrazovke si zvoľte aplikáciu "Outlook".

Na úvodnej obrazovke zvoľte "možnosti" (ozubené koliesko) a následne zvoľte položku "Zobraziť všetky nastavenia v Outlooku".

 V možnostiach vyberte v kategórii "Pošta" -> "Automatické odpovede" (tak ako to možno vidieť na obrázku nižšie).

Zvoľte možnosť "Automatické odpovede sú zapnuté" a nastavte si, či chcete automatické odpovede odosielať iba v určitom časovom období. Ak túto možnosť zvolíte, automatické odpovede sa zapnú aj vypnú v časovom období, ktoré určíte. V prípade, že toto nastavenie nezapnete budete musieť automatické odpovede vypnúť manuálne.

Nastavte si text automatickej odpovede a potvrďte tlačidlom uložiť.