Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Migrácia súborov

Migráciu súborov bude potrebné vykonať iba na 1 zariadení. Na ďalších zariadeniach už nie je potrebné, aby ste presúvali súbory. Pri prvej synchronizácii sa objavia všetky pridané súbory do univerzitného OneDrive. Jednoducho postačí, ak si v ostatných zariadeniach, kde ste využívali službu OneDrive for Business nastavíte nový používateľský účet (UKlogin(zavináč)uniba.sk).

Pre nastavenie postupujte podľa návodu nižšie.

Pre úspešný presun súborov je potrebné, aby ste mali nainštalovanú aplikáciu OneDrive. V tejto aplikácii je taktiež potrebné mať aj svoje pôvodné fm.uniba.sk konto.

Odstránenie profilu, presun súborov a nastavenie nového profilu

Pravým tlačidlom kliknite na ikonu služby OneDrive v paneli nástrojov. Z kontextového menu vyberte možnosť "Pomoc a nastavenia" (Help & Settings), následne "Nastavenia" (Settings).

Obrázok 1
Obrázok 2

 

 

Na karte "Nastavenia" (Settings) sa uistite, že v časti Súbory na požiadanie nemáte zakliknutú možnosť "Šetrite miesto a sťahujte...".

Obrázok 3

 

 

Prejdite na kartu "Účet" (Account) a odpojte svoj účet, tak ako to môžete vidieť na Obrázku 4.

Obrázok 4

 

 

Po odpojení účtu vás vyzve služba Onedrive na prihlásenie sa do nového účtu. Prihláste sa pomocou vašich prihlasovacích údajov.

Pre návod na prihlásenie sa do služieb Office 365 prejdite na náš návod k prihlasovaniu sa.

Po úspešnom prihlásení sa postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Obrázok 5
Obrázok 6
Obrázok 7
Obrázok 8
Obrázok 9
Obrázok 10
Obrázok 11
Obrázok 12

 

 

Po pridaní konta uniba.sk si otvorte váš pôvodný priečinok služby OneDrive a novovytvorený priečinok služby OneDrive. Štandardne sa služby nachádzajú v používateľskom profil (cesta C:\Users\%user%\OneDrive - Fakulta managementu UK).

Súbory z pôvodného priečinka jednoducho označte a presuňte do nového priečinka.

Obrázok 13

 

 

Po tomto úkone služba OneDrive zosynchronizuje všetky vaše dokumenty do univerzitného konta. Synchronizácia môže trvať niekoľko sekúnd alebo minút podľa veľkosti vašich súborov.

Pôvodný priečinok - OneDrive - Fakulta managementu UK môžete po tomto presune zmazať.