Verejné priečinky (Public Folders)

Public Folders, alebo tiež Verejné priečinky sú technológia, ktorá umožňuje zdielať informácie pre všetkých užívateľ a neposielať im zbytočne všetky informácie priamo do poštovej schránky. Túto technológiu môžeme prirovnať k "nástenkám". Pedagógovia s obľubou používajú označenie "public", "dal som informáciu na public".

Verejné priečinky nie je možné prijímať v mobilných zariadeniach!

Web rozhranie

Po prihlásení do pošty (návod ako sa prihlásiť do pošty cez internetový prehliadač) sa v ľavom paneli nachádza odkaz Priečinky (Folders). Kliknite na tento odkaz pravým tlačidlom myši a zobrazí sa možnosť Pridať verejný priečinok (Add public folders).

Druhá alternatíva je kliknutie na položku Obľúbené (Favorites). Kliknite na tento odkaz pravým tlačidlom myši a zobrazí sa možnosť Pridať verejný priečinok (Add public folders).

Zobrazí sa okno, v ktorom môžete vybrať, ktorý Verejný priečinok si chcete pridať. Vyberiete príslušný priečinok a potvrdíte tlačidlom v hornej časti okna Pridať medzi obľúbené položky.

Priečinky, ktoré ste si zvolili sa zobrazia pod položkou Folders.

MS Outlook

Po spustení aplikácie Microsoft Outlook (návod ako nastaviť aplikáciu Microsoft Outlook) ak nevidíte Verejné priečinky je potrebné kliknúť na ikonu Zoznam priečinkov, alebo stlačiť klávesu CTRL + 6.

Jednotlivé priečinky potom nájdete v časti Public Folders - Všetky Verejné priečinky (All Public Folders).