Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Mobilné zariadenia

Fakultný email je možné nastaviť aj na mobilných zariadeniach. Nastavenie je pomerne jednoduché a intuitívne. Nižšie prinášame podrobný návod akým spôsobom si môžete nastaviť fakultný email aj do vášho zariadenia. Pre korektné nastavenie služby je potrebné stiahnuť si bezplatnú aplikáciu Outlook pre mobilné zariadenia. Pre nastavenie mobilných zariadení odporúčame použiť technológiu Exchange ActiveSync.

Aplikácia Outlook

Pre nastavenie fakultného emailu do mobilného zariadenia odporúčame použiť aplikáciu Outlook od spoločnosti Microsoft. Aplikáciu Outlook Mobile si môžete stiahnuť na stránkach spoločnosti Microsoft.

Po spustení aplikácie kliknite na tlačidlo Začať (Get Started).

Do prázdneho poľa vpíšte svoju emailovú adresu a potvrďte tlačidlom Pridať účet (Add Account).

V nasledujúcej časti je potrebné vybrať položku Exchange ako emailového poskytovateľa.

Po vybratí poskytovateľa je potrebné vyplniť údaje o Vašom konte. Vpíšte emailovú adresu (štandardne predvyplnené) a heslo. Pre lepšie rozpoznávanie konta uveďte Popis (Description).

V prípade, že Vám aplikácia zobrazí autentifikačné okno, prihláste sa pomocou svojich prihlasovacích údajov v tvare meno.priezvisko@fm.uniba.sk a príslušné heslo.

Pri otázke, či chcete pridať ďalší účet môžete tento krok vynechať stlačením tlačidla Možno neskôr (Maybe Later).

Pred tým ako aplikácia definitívne otvorí Vašu emailovú schránku predstaví Vám niektoré funkcie. Pre pokračovanie kliknite na šípku, tak ako to vidieť na obrázku, alebo vynechanie tohto kroku na tlačidlo Preskočiť (Skip).

Hotovo. Aplikácia otvorila Vašu emailovú schránku a je pripravená na používanie.