Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Mobilné zariadenia

Fakultný email je možné nastaviť aj na mobilných zariadeniach. Nastavenie je pomerne jednoduché a intuitívne. Nižšie prinášame podrobný návod akým spôsobom si môžete nastaviť fakultný email aj do vášho zariadenia. Použiť môžete vstavané mobilné aplikácie alebo si môžete bezplatne stiahnuť mobilnú aplikáciu Outlook. Pre nastavenie mobilných zariadení odporúčame použiť technológiu Exchange ActiveSync.

Aplikácia Outlook

Pre nastavenie fakultného emailu do mobilného zariadenia odporúčame použiť aplikáciu Outlook od spoločnosti Microsoft. Aplikáciu Outlook Mobile si môžete stiahnuť na stránkach spoločnosti Microsoft.

Po spustení aplikácie kliknite na tlačidlo Začať (Get Started).

Do prázdneho poľa vpíšte svoju emailovú adresu a potvrďte tlačidlom Pridať účet (Add Account).

V nasledujúcej časti je potrebné vybrať položku Exchange ako emailového poskytovateľa.

Po vybratí poskytovateľa je potrebné vyplniť údaje o Vašom konte. Vpíšte emailovú adresu (štandardne predvyplnené) a heslo. Pre lepšie rozpoznávanie konta uveďte Popis (Description).

V prípade, že Vám aplikácia zobrazí autentifikačné okno, prihláste sa pomocou svojich prihlasovacích údajov v tvare meno.priezvisko@fm.uniba.sk a príslušné heslo.

Pri otázke, či chcete pridať ďalší účet môžete tento krok vynechať stlačením tlačidla Možno neskôr (Maybe Later).

Pred tým ako aplikácia definitívne otvorí Vašu emailovú schránku predstaví Vám niektoré funkcie. Pre pokračovanie kliknite na šípku, tak ako to vidieť na obrázku, alebo vynechanie tohto kroku na tlačidlo Preskočiť (Skip).

Hotovo. Aplikácia otvorila Vašu emailovú schránku a je pripravená na používanie.

Nastavenie pre Android

Návody na nastavenie mobilných zariadení nájdete aj na stránkach spoločnosti Microsoft.

Príklad ako nastaviť telefón so systémom Android so štandardne predinštalovanou aplikáciou. Nakoľko sa OS Android nachádza na množstve zariadení rôznych značiek tieto nastavenia sa môžu líšiť od zariadenia k zariadeniu.

V prípade, že bude vyžadovaný názov servera zadajte: outlook.office365.com

Spustite aplikáciu E-mail na vašom zariadení. Táto aplikácia môže byť trochu odlišná na každom zariadení.

 

Po spustení aplikácie zadajte svoje prihlasovacie údaje v tvare platnej emailovej adresy a príšlušné heslo. Potvrďte tlačidlom "Ďalší".

 

Z ponuky vyberte možnosť "Microsoft Exchange Activesync". Pre služby POP3 a IMAP neposkytujeme žiadnu podporu.

 

Po spojení musíte súhlasiť s tým, že niektoré informácie z telefónu budú uložené u poskytovateľa. Táto obrazovka môže byť odlišná u každého výrobcu.

 

Konfigurátor bude žiadať aby mohol server vzdialene ovládať niektoré funkcie zabezpečenia v danom zariadení.

 

Ďalej nastavíte, ako majú byť dáta synchronizované. Odporúčame, aby ste nastavili obdobie synchronizácie emailov na všetky/neobmedzene.

 

Potvrďte práva pre aplikáciu.

 

Po úspešnej konfigurácii budete vyzvaní, aby ste si profil v aplikácii pomenovali (napríklad Fakulta managementu, nie je to povinné, pre lepšiu orientáciu v účtoch odporúčame).

 

Po dokončení (Hotovo), je aplikácia pripravená prijímať a odosielať poštu.

Nastavenie pre iOS

Návody na nastavenie mobilných zariadení nájdete aj na stránkach spoločnosti Microsoft.

Príklad ako nastaviť telefón/tablet so systémom iOS so štandardne preinštalovanou aplikáciou Mail.

Otvorte Nastavenia.

 

V Nastavení nájdite Mail, kontakty, kalendáre a zvoľte Pridať účet...

 

V ďalšom okne vyberte Microsoft Exchange

 

Do nastavenia vyplnte Email, Heslo a Popis Poznámka: staršie verzie iOS môžu vyžadovať zadať ešte Server Exchange, v tom prípade je potrebné zadať: outlook.office365.com

 

Nasleduje nastavenie možností synchronizácie (čo chcete, respektíve nechcete synchronizovať)

 

Tým je nastavenie kompletné a môžete začať používať aplikáciu Mail

 

Prípadne si môžete v Nastavení ešte upraviť kedy má dochádzať k automatickej synchronizácii