Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Priradené úlohy (Assignments)

Vytvárajte úlohy pre svojich študentov v tímoch Microsoft Teams. Spravujte časové harmonogramy, priradenia, pokyny, pridajte zdroje, či šablóny a ďalšie.

Ušetríte tak čas a taktiež svoju emailovú schránku. Všetky úlohy budete mať neustále na jednom mieste.

Vytvorenie úlohy

Pre vytvorenie úlohy vo vašom tíme môžete postupovať dvoma spôsobmi.

V prvom spôsobe si zvolíte z ponuky tímov práve ten váš, v ktorom chcete vytvoriť úlohu. V hornom menu si vyberiete sekciu "Priradené úlohy" (Assignments) a kliknete na tlačidlo "Vytvoriť" (Create).

Ďalšia možnosť je vybrať si v ľavom bočnom menu funkciu "Priradené úlohy" (Assignements). Po otvorení ponuky si môžete vybrať tím, v ktorom chcete vytvoriť úlohu. V prípade, že máte viacero tímom zobrazia sa vám všetky vaše tímy. Zvoľte konkrétny tím a pokračujte tlačidlom "Ďalej" (Next).

Pre pridanie úlohy kliknite na "Vytvoriť" (Create).

Pri stlačení tlačidla "Vytvoriť" (Create) máte na výber z viacerých možností. Pre vytvorenie úlohy vyberte "Priradenie úlohy" (Assignment).

V novom okne môžete vypracovať zadanie úlohy. Zadajte jednoznačný názov úlohy (title), taktiež môžete pridať kategóriu danej úlohy (seminárna práca, mid-term, prezentácia, ...). V časti "Inštrukcie" (Instructions) bližšie popíšte zadanie úlohy. Pridať môžete aj súbor alebo odkaz na dodatočnú literatúru. Súborov aj odkazov môže byť viacero.

Pridať môžete taktiež "Body" (Points), zmeniť priradenie k tímu, či priradiť úlohu všetkým študentom v danom tíme, alebo iba časti študentom.

Posledná možnosť je nastavenie dátumu a času odovzdania. viac info nižšie v tomto návode.

Po kliknutí na "Pridať zdroje" (Add resources) sa vám zobrazí rozšírená ponuka. V prvom rade môžete pridať materiály priamo z vášho OneDrive for Business. Ak využívate aplikáciu OneNote, pridajte zdroje práve z tejto aplikácie.
Pridať môžete aj odkaz na externú stránku, na SharePoint lokalitu alebo na materiály dostupné na internete.

V ľavom dolnom rohu máte možnosť "Nahrať z tohto zariadenia" (Upload from this device).

Po pridaní zdrojov potvrďte pridanie zdrojov tlačidlom "Pripojiť" (Attach).

V prípade, že ste vytvorili nový dokument, alebo nahraný dokument chcete upraviť, kliknite na "3 bodky" (rozšírené nastavenia) pri konkrétnom súbore (tak ako to možno vidieť na obrázku nižšie) a otvorte daný dokument v nainštalovanej aplikácii alebo v online verzii aplikácie.

Nastavenie času odovzdania

Pre rozšírené možnosti nastavenia termínu odovzdania úlohu kliknite v spodnej časti na možnosť "Upraviť" (Edit).

Rozšírené možnosti sú rozdelené do pomyselných 3 častí.

 1. Naplánujte priradenie v budúcnosti (Schedule to assign in the future)
  Táto možnosť vám dáva príležitosť naplánovať si aj viacero úloh do budúcna. Nemusíte tak každý týždeň plánovať novú a novú úlohu. Jednoducho si všetky úlohy počas semestra naplánujte okamžite a plánovač sa postará o ich zverejnenie v konkrétnom čase.
  Pre použitie tejto funkcie je potrebné, aby ste zaškrtli krížik naľavo pri nápise.
 2. Termín odovzdania (Due date)
  Termín odovzdania určuje hraničný dátum, kedy je možné úlohu nahrať do tímov. Po tomto termíne bude úloha označená ako odovzdaná po termíne.
 3. Termín uzávierky (Close date)
  Štandardne môže študent odovzdať úlohu aj po termíne odovzdania s tým, že úloha bude označená ako odovzdaná po termíne. Vy si však môžete nastaviť aj termín uzávierky, ktorý spôsobí, že študenti po tomto termíne nebudú môcť úlohu vôbec nahrať.
  Pre použitie tejto funkcie je potrebné, aby ste zaškrtli krížik naľavo pri nápise.

Zadanie úlohy v MS Teams (video)

Rozšírené informácie

Kompletné informácie k funkcii "Priradené úlohy" (Assignments) nájdete aj na stránkach spoločnosti Microsoft alebo priamo na stránkach venovaných funkcii "Priradené úlohy".