Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Testy a kvízy v MS Forms

Pre vytváranie kvízov, testov, či formulárov môžete využiť službu Microsoft Forms.

Odporúčame, aby ste si formuláre vytvorili priamo vo webovej aplikácii MS Forms a až následne ich pridali do MS Teams (na novú kartu). Taktiež si môžete vytvoriť formulár priamo v aplikácii MS Teams.

V prípade, že chcete poslať formulár vo forme priradenia úlohy (Assignments) je potrebné si uvedomiť, že formulár bude dostupný ihneď po zverejnení. V prípade, že si chcete zverejnenie naplánovať, prosím, prezrite si návody ako priradiť úlohy (Assignments).

 

Pokračujte kliknutím na jeden z nadpisov nižšie. Návody sa následne zobrazia.

Tvorba formulárov v MS Forms

Pre vytvorenie formulárov v MS Forms a následné pridanie do MS Teams postupujte nasledovne.

Prihláste sa do Office 365 a zvoľte si aplikáciu MS Forms.

V aplikácii MS Forms si vyberte z možností Formulár alebo Kvíz.

Následne si vytvorte samotný formulár / kvíz. Po vytvorení prejdite do pravého horného rohu a zvoľte "3 bodky" (rozšírené možnosti) a následne vyberte "Nastavenia" (Settings).

V nastaveniach máte rôzne možnosti pre daný formulár / kvíz. V prípade, že chcete daný formulár sprístupniť iba v určitý deň a hodinu nastavte si "Dátum začatia" (Start date) a "Dátum ukončenia" (End date). Formulár bude teda prístupný iba vtedy (a dovtedy) ako si vy zvolíte.
Pre nastavenie konkrétneho času je potrebné tento čas priamo vpísať do kolonky času. Jednoducho kliknite kurzorom myši na daný čas a vpíšte požadovaný údaj.

Viac o nastavenia v MS Forms na stránkach spoločnosti Microsoft.

V prípade, že ste ukončili prácu s formulárom a jeho nastaveniami môžete formulár pohodlne odoslať aj cez toto rozhranie. Jednoducho kliknite na tlačidlo Zdielať (Share). Z možností si vyberte, či chcete formulár poslať vo forme odkazu alebo prípadne zaslať priamo na email používateľov.

Vloženie MS Forms do MS Teams

V tomto momente máte formulár / kvíz už vytvorený priamo v aplikácii MS Forms. Teraz môžete tento formulár pridať priamo do MS Teams ako novú kartu vo vašom tíme.

Neodporúčame pridávať kvíz ako "Priradenú úlohu" (Assignment), pretože nastavenie "Dátumu začatia" (Start date) a "Dátumu ukončenia" (End date) v tomto prípade nebude fungovať. Daný kvíz bude uverejnený hneď ako zverejníte priradenú úlohu, nakoľko priradenie úlohy definuje čas zverejnenia.

Ak si chcete nastaviť Priradenú úlohu (Assignment) pokračujte na návod na našej stránke.

Vo vašom tíme na hornej lište zvoľte možnosť pridať kartu, znamienko "+", tak ako to možno vidieť na obrázku nižšie.

V novom okne si zvoľte kliknutím aplikáciu MS Forms.

Ďalej si z možností vyberte druhú možnosť a teda "Pridať existujúci formulár". Z ponuky nižšie si vyberte konkrétny formulár, ktorý chcete pridať do tímu. Označte ho a potvrďte tlačidlom "Uložiť".

Úspešne ste vytvorili novú kartu v tíme v tvare "Vyplniť | názov formuláru". Tento názov môžete jednoducho zmeniť podľa inštrukcií nižšie.

Ako možno vidieť, formulár momentálne neprijíma odpovede a bude dostupný až od času, ktorý ste si nastavili ako "Dátum začatia". Po uplynutí tohto času sa prístup k formuláru opäť zakáže na základe "Dátumu ukončenia".

Úprava názvu karty v tíme:

Informáciu o tomto kvíze môžete študentom zaslať vo forme emailu alebo ako upozornenie priamo v aplikácii MS Teams - správou na nástenku tímu alebo správou do chatu v MS Teams.

Krátke kvízy v MS Teams

Rozšírené informácie

Viac informácií k službe MS Forms nájdete na stránkach spoločnosti Microsoft.