Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Živé podujatie (Prednáška)

Príprava "Live Event" prednášky

Live Event je špeciálna verzia, takpovediac nadstavba, funkcie "Meet Now".

Live Event môžete využiť v prípade, že chcete pre svojich študentov zorganizovať prednášku (výklad). Na rozdiel od funkcie Meet Now, kde sa pripoja viacerí študenti a môžete medzi sebou komunikovať, v prípade Live Event vystupujete vy ako prezentujúci a študenti ako poslucháči (poslucháč vysokej školy).

Live Event začína nastavením udalosti v kalendári aplikácie Teams.

Ako používať Microsoft Teams Live Event (video)