Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Webinár

Pre vytváranie online prezentácií, workshopov alebo webových seminárov môžete použiť tzv. Webináre (webové semináre). Jeden alebo viacerí prezentujúci môžu prezentovať videá a zvuk, PowerPoint prezentácie alebo iné dokumenty. Účastníci si môžu prezerať obsah a tiež komunikovať s prezentujúcimi. Zapojenie cieľovej skupiny je vo forme reakcií, správ v chate alebo odpovedania na otázky v anketách. Účastníci nemôžu zdieľať svoj vlastný zvuk, video alebo obsah, poďla toho ako si to prezentujúci sám nastaví.

Webináre sú užitočné pre kľúčové body konferencií alebo stretnutia, kde niekoľko prezentujúcich prezentuje veľkému publiku. Webináre môžu pojať až 1000 účastníkov.

Prehľad možností a nastavenie Webinárov (EN)

Ako používať Webináre v MS Teams (EN)