Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Schôdza / Naplánovať schôdzu

Aj napriek tomu, že Schôdza a Plánovaná schôdza sú 2 položky, obe tieto položky sú pri vytváraní totožné. Pri vytváraní schôdze je potrebné stanoviť niekoľko parametrov a to najmä názov schôdze, dátum a čas konania schôdze a taktiež príjemcov/účastníkov.

POZOR! V prípade, že nezadáte žiadnych účastníkov schôdze vytvorí sa iba kalendárová položka a online schôdza nebude vytvorená, t. j. nevytvorí sa ani odkaz pre pripojenie, či nebude možné upravovať nastavenia schôdze.

Vytvorenie schôdze

Pre vytvorenie schôdze prejdite v nainštalovanej aplikácie MS Teams do položky Kalendár a kliknite na položku Nová schôdza.

 

Otvorí sa vám nová kalendárová položka. Tu, ako štandardne pri kalendárovej položke, je potrebné vyplniť názov schôdze, pridať účastníkov schôdze, nastaviť dátum a čas konania schôdze, prípadne ďalšie informácie k schôdzi.

V prípade, že máte vyplnené všetky dôležité položky potvrdíte zmeny tlačidlom Uložiť (Save).

 

Po uložení schôdze sa táto schôdza bude nachádzať vo vašom Kalendári. Kalendár sa synchronizuje naprieč Office 365 službami a preto bude schôdza dostupná nielen v MS Teams, ale napríklad aj v MS Outlook.

V prípade, že ste do schôdze nepozvali iných účastníkov je táto schôdza vytvorená ako kalendárová položka. Pokiaľ ste do schôdze pozvali účastníkov po kliknutí na túto schôdzu uvidíte niektoré ďalšie nastavenia a možnosti - pripojiť sa, skopírovať odkaz na schôdzu, chatovať s účastníkmi, prípadne rozšírené možnosti (označené žltým).

 

Po kliknutí na rozšírené možnosti schôdze dostanete prístup k ďalším možnostiam.
V týchto nastaveniach schôdze (horná časť obrazovky) máte možnosť zobraziť si Chat, Súbory, Detaily, prípadne môžete vytvoriť tzv. Poznámky zo schôdze (Meeting Notes), ktoré uvidia všetci účastníci schôdze.

Nižšie, pod týmito položkami, máte možnosť Zrušiť schôdzu (notifikácia o zrušení príde všetkým účastníkom schôdze), môžete si tu Skopírovať odkaz na schôdzu a následne tento odkaz rozposlať emailom, môžete si zmeniť časové pásmo alebo si nastaviť iné možnosti schôdze.