Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rýchla anketa

Priamo vo vašom tíme v službe MS Teams môžete vytvárať rýchle ankety. Rýchla anketa pozostáva z jednej otázky, ktorá má viacero možností odpovede. Počet odpovedí si viete prispôsobiť. Každý člen tímu môže pohotovo reagovať v ankete hlasovaním. Táto rýchla anketa sa vyhodnocuje v reálnom čase, teda každý hlas sa zobrazí okamžite vo výsledkoch.

Každý člen tímu uvidí výsledky takejto rýchlej ankety. Mená jednotlivých hlasujúcich a ich odpovede uvidí iba vlastník tímu, ktorý túto anketu vytvoril.

Vytvorenie rýchlej ankety

Pre vytvorenie rýchlej ankety zvoľte "3 bodky" (rozšírené možnosti) v časti pre odoslanie správy a následne vyberte aplikáciu "Forms".

V novom okne máte možnosť vytvoriť krátku anketu.

 1. Zadajte otázku, ktorú chcete položiť svojmu tímu.
  Otázka by mala byť jasná, zrozumiteľná a odpoveď na ňu by mala byť jednoznačná.
 2. Pridajte možné odpovede.
  Vložiť môžete odpovede, za ktoré váš tím bude hlasovať.
 3. Pridajte viac možných odpovedí.
  V prípade, že by vám nestačili 2 možné odpovede na vašu otázku, kliknite na tlačidlo "Pridať možnosť". Pridať môžete aj viacero ďalších možností.

V prípade, že chcete niektorú z možných odpovedí zmazať, kliknite na "ikonu koša" pri danej odpovedi.

Pre pokračovanie kliknite na tlačidlo "Ďalej".

V ďalšom okne sa vám zobrazí náhľad vašej rýchlej ankety. Takto uvidia anketu všetci členovia vášho tímu. Pre ďalšiu úpravu ankety kliknite na tlačidlo "Upraviť". Pre dokončenie a zverejnenie rýchlej ankety pokračujte kliknutím na tlačidlo "Poslať".

Po odoslaní rýchlej ankety do vášho tímu uvidíte anketu zobrazenú dvakrát.

V prvej časti môžete hlasovať za jednu z možností. Tento hlas môžete neskôr aj zmeniť.

Druhá časť zobrazuje výsledky rýchlej ankety v reálnom čase. Vždy, keď pribudne hlas člena tímu, tento hlas sa automaticky započíta do výsledkov ankety a samotná výsledková obrazovka sa automaticky aktualizuje.

Komplexné výsledky rýchlej ankety

Pre zobrazenie komplexnejšieho prehľadu výsledkov rýchlej ankety je potrebné, aby ste sa prihlásili do fakultného Office 365 a otvorili si aplikáciu MS Forms.

Výsledky rýchlej ankety sú uložené pod názvom vašej otázky. V prípade, že formulárov / ankiet / kvízov nemáte veľa hľadanie bude jednoduché. V prípade, že formulárov máte viacero, použite vyhľadávanie v pravej časi MS Forms.

Pre zobrazenie výsledkov kliknite na daný formulár.

V hornej časti je potrebné, aby ste zvolili sekciu "Odpovede".

V tejto sekcii máte pre zobrazenie výsledkov viacero možností. Štandardne máte zobrazenú danú otázku, možné odpovede a taktiež koláčový graf, ktorý vám graficky zobrazuje výsledky rýchlej ankety.

Pre zobrazenie podrobnejších výsledkov môžete kliknúť na:

 1. Zobraziť výsledky.
  V tomto prípade sa vám zobrazia výsledky jednotlivých členov tímu - jeho meno a zvolená odpoveď. Naraz môžete zobraziť výsledok iba pre 1 respondenta.
 2. Otvoriť v Exceli.
  Táto možnosť vám otvorí výsledky v programe MS Excel, kde uvidíte všetky potrebné informácie. Tieto informácie môžete ďalej spracovať pomocou nástrojov na to určených.
 3. Ďalšie podrobnosti.
  Táto možnosť vám v okne otvorí komplexné výsledky s poradovým číslom a meno respondenta, jeho odpoveď a celkový počet odpovedí v rýchlej ankete.