Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Microsoft Teams

Uverejnite online vzdelávací obsah alebo veďte interaktívne hodiny tiež online. Učitelia aj študenti môžu využiť jedno prostredie – aplikáciu Microsoft Teams, v ktorej sa môžu vzdelávať, spolupracovať a navzájom komunikovať online.

Pre korektné fungovanie aplikácie MS Teams odporúčame použiť nainštalovanú aplikáciu, ktorú si pohodlne stiahnete do vášho PC.

Vzdelávanie odkiaľkoľvek

Vzdelávací obsah a zadané úlohy môžu byť publikované online a študenti tak k nemu majú prístup odkiaľkoľvek. Používaním aplikácie Microsoft Teams môžu študenti pristupovať k vzdelávaciemu obsahu, spolupracovať s inými študentmi, komunikovať s učiteľmi a odovzdávať zadania online. Učitelia môžu ohodnotiť úlohu študenta online a poskytnúť včasnú spätnú väzbu.

Online triedy

Učitelia môžu viesť vyučovanie online, a to im umožňuje zdieľať prezentáciu alebo obsah digitálnej (interaktívnej) tabule. Učitelia a študenti môžu medzi sebou interagovať používaním aplikácie Microsoft Whiteboard, komunikovať cez správy, zvuk alebo video hovor. Vyučovacia hodina môže byť aj nahrávaná, aby si ju študenti mohli pozrieť neskôr offline.

Udalosti naživo

Pomocou online udalostí naživo v aplikácii Microsoft Teams môžete realizovať živé semináre so stovkami študentov. Maximálny počet pripojených je 10 000 účastníkov. Účastníci môžu napísať aj svoje vlastné otázky a tie môžu byť riadené a spravované moderátormi udalosti.

  • Ako vytvoriť online triedu pomocou Microsoft Teams - video.
  • Ako sprístupniť študentom zadanie úlohy online - video.
  • Ako zdieľať vzdelávací obsah - webové stránky.
  • Ako nahrávať online hovor a následne ho prehrať - webové stránky.

Odporúčame aj blog Vzdelávame pre budúcnosť - blog.vzdelavameprebuducnost.sk, kde nájdete ďalšie informácie a metodiky ako využívať Microsoft Teams vo vzdelávaní.