Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Microsoft Forms

Ako pedagóg môžete použiť Microsoft Forms na rýchle posúdenie napredovania študentov a získanie pripomienok v reálnom čase pomocou kvízov, ktoré navrhujete a zdieľate s vašou triedou.

Môžete vytvoriť kvíz s otázkami, ktoré je potrebné vyplniť, Zobraziť tipy na otázky a dokonca Zobraziť body a pripomienky študentov, a to po dokončení kvízu, vďaka čomu je pre študentov interaktívnejšie vzdelávacie prostredie.

Súčasťou služby Microsoft Forms sú aj komplexné analýzy v reálnom čase, ktoré poskytujú súhrnné informácie pre učiteľa a tiež výsledky pre jednotlivých študentov. Výsledky kvízu môžete exportovať do Microsoft Excelu na dôkladnejšiu analýzu.