Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pridanie nového profilu

V tomto návode sa dozviete, ako odstránite z aplikácie MS Outlook váš starý / nepoužívaný profil a ako si nastavíte nový univerzitný profil.

V prípade, že si chcete váš profil zálohovať ešte pred odstránením postupujte podľa návodu pre zálohovanie profilu.

Pred začatím je potrebné, aby ste zavreli aplikáciu MS Outlook.

Pridanie univerzitného profilu do MS Outlook

Začnite kliknutím na ponuku ŠTART.

Obrázok 1

Ihneď po otvorení ponuky ŠTART začnite písať Ovládací panel (Control Panel).

Obrázok 2

V Ovládacom paneli (Control Panel) kliknite na Používateľské kontá (User Accounts) tak ako to možno vidieť na Obrázku 3.

Obrázok 3

Ďalej kliknite na "Mail".

Táto položka môže byť zobrazená ako "Mail", "Mail (32-bit)", "Mail (Microsoft Outlook 2016)" a pod.

Obrázok 4

V časti Profily vyberte "Zobraziť profily...".

Obrázok 5

Váš predchádzajúci emailový profil označte a vyberte možnosť "Odstrániť". Týmto krokom odstránite celý profil, emaily, kalendárové položky a kontakty z vášho MS Outlook.

Obrázok 6

Pre vytvorenie nového profilu kliknite na tlačidlo "Pridať..."

Obrázok 7

Pre vytvorenie profilu je potrebné, aby ste zadali názov profilu. V našom prípade sme použili názov "uniba.sk".

Tento názov iba pomáha pro rozlišovaní viacerých vytvorených profilov a nie je podstatnou súčasťou inštalácie. Preto je možné, aby ste si daný profil pomenovali ľubovoľne.

Obrázok 8

Po zadaní profilu bude od vás požadovať aplikácia MS Outlook konfiguračné údaje k novému profilu a teda k vášmu kontu.

Vaše meno: zadávajte v tvare Priezvisko Meno.

E-mailová adresa: zadávajte v tvare UKlogin(zavináč)uniba.sk, kde UKlogin je rovnaké prihlasovacie meno ako do AIS2.

Heslo: zadávajte rovnaké heslo ako zadávate do AIS2.

Znova zadajte heslo: zadávajte rovnaké heslo ako zadávate do AIS2.

Pokračujte tlačidlom "Ďalej".

Obrázok 9

Po vyplnení údajov bude potrebné autentifikovať sa aj v ďalšom / ďalších novootvorených oknách.

Pre autentifikáciu použite opäť vaše prihlasovacie meno a heslo ako to môžete vidieť na Obrázkoch 10 a 11.

Obrázok 10
Obrázok 11

Po autentifikácii dokončite proces vytvárania profilu.

Obrázok 12

Vytvorenie profilu potvrďte tlačidlom "OK".

V tomto momente ste si úspešne odstránili starý profil a vytvorili nový profil, ktorý je pripravený na používanie.

Obrázok 13

Otvorte si aplikáciu MS Outlook a začnite používať svoje univerzitné konto.
Pri prvom otvorení aplikácie je potrebné, aby ste počkali niekoľko sekúnd až minút (v závislosti od množstva položiek v emailovom konte), aby sa všetky vaše emaily načítali správne.

Úspešne ste si vytvorili nový profil v aplikácii MS Outlook a ste pripravený na jeho používanie. Gratulujeme!