Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

MS Outlook

Desktopová aplikácia MS Outlook, ktorá je súčasťou bezplatného balíčka MS Office pre zamestnancov a študentov UK, je (nielen) emailový klient, ktorý je štandardne predvolený na pracovných staniciach fakulty. Za pomoci MS Outlook môžete spravovať emaily, kontakty, úlohy, kalendáre a oveľa viac. Pre viac informácií navštívte oficiálne stránky Microsoftu, kde nájdete prehľad a návody k aplikácii MS Outlook.

Pre nastavenie nového profilu a pridanie univerzitného emailu pokračujte na naše návody.

 

 

Prvé spustenie MS Outlook

V prvom rade je potrebné, aby ste mali nainštalovanú aktuálnu verziu kancelárskeho balíčka Office 365 Pro Plus, ktorý má každý študent a zamestnanec Univerzity Komenského v Bratislave k dispozícii bezplatne. Návod pre inštaláciu nájdete na našom webe https://www.fm.uniba.sk/cit/office365/ms-office/.

Vyhľadajte si aplikáciu MS Outlook vo svojom PC. Spustite Start Menu a začnite písať slovo Outlook. Z ponuky nájdených aplikácií si vyberte Outlook, tak ako to vidíte na obrázku nižšie.

Obrázok vyhľadania aplikácie Outlook v Start Menu

 

Po spustení aplikácie je potrebné vpísať váš univerzitný email v tvare UKlogin(zavináč)uniba.sk, kde UKlogin nahradíte svojim prihlasovacím menom.

Úvodná obrazovka aplikácie Outlook pri prvom spustení.

 

Pre overenie je potrebné prihlásiť sa na overovacej stránke univerzity. Prihlasujte sa v tvare UKlogin a vaše heslo, kde UKlogin nahradíte svojim prihlasovacím menom.

Obrázok autentifikačného okna univerzity

 

Po úspešnom overení začne aplikácia proces nastavovania e-mailového konta. O úspešnom nastavení vás bude informovať obrazovka o úspešnom pridaní e-mailového konta do aplikácie MS Outlook.

Obrázok nastavovania aplikácie Outlook

Obrázok úspešného priradenia konta do aplikácie Outlook

 

V prípade, že ste si ešte neaktivovali kancelársky balíček Office 365 Pro Plus podľa návodu, je potrebné aktivovať produkt prihlásením sa do Office 365. Použite možnosť Prihlásiť (Sign in).

Obrázok pre prihlásenie sa do služby a aktivácia produktu

 

Po nastavení konta a aktivácia sa spustí samotná aplikácia Outlook. Po nastavení je potrebné vyčkať niekoľko sekúnd až minút, kým sa zobrazia všetky vaše e-maily.

V prípade, že máte v konte príliš veľké množstvo e-mailov, priečinkov, kalendárových položiek, či úloh a taktiež podľa rýchlosti vášho pripojenia do Internetu je pravdepodobné, že tento proces bude trvať aj viac ako 1 hodinu.

Obrázok aplikácie MS Outlook