Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktivácia a správa licencií Office 365

Office 365 Pro Plus je možné využiť zadarmo až na 5 zariadeniach PC / Mac a taktiež na 5 mobilných zariadeniach.

Nakoľko sa môže sa stať, že sa vám pri obmene zariadení vyčerpajú licencie je potrebné, aby ste si dané licencie spravovali. Licenciu je možné odobrať napríklad na nepoužívanom zariadení, zariadení, ktoré vám bolo odcudzené, či ste ho stratili, alebo sa z iného dôvodu nevyužíva.

Licencie je vhodné upravovať (odoberať) aj pri odcudzení, či strate zariadenia.

Aktivácia licencie

Pre začiatok je potrebné, aby ste si otvorili niektorú z aplikácií MS Office. V našom prípade budeme pracovať s aplikáciou MS Word.

V prípade, že ste využívali aplikácie MS Office s iným kontom ako univerzitným (súkromné konto, fakultné konto) v pravom hornom rohu uvidíte časť s vašim menom. Kliknite na svoje meno a zvoľte možnosť odhlásiť sa.

 

V dialógovom okne potvrďte, že sa chcete odhlásiť z aplikácií MS Office.

 

V tomto momente sa môžete prihlásiť svojim univerzitným kontom a aktivovať tak kancelársky balík MS Office.

Pre prihlásenie sa a aktiváciu balíčka postupujte podľa pokynov na obrazovke. Prihlasujete sa pomocou svojho UKlogin a príslušného hesla.

 

Po úspešnom prihlásení sa do balíčka uvidíte svoje meno v aplikáciach Office 365. Aktiváciu balíčka je možné skontrolovať aj v časti "Konto".