Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

MS Office 365 balíček zadarmo

Ako funguje licencia zadarmo?

Pre získanie licencie je potrebné byť zamestnanec alebo študent Univerzity Komenského v Bratislave a mať pridelenú univerzitnú e-mailovú adresu. Licencia na balíček Office je viazaná na univerzitný e-mail. Licencia sa stane neaktívnou ukončením štúdia študenta, resp. ukončením pracovného pomeru v prípade zamestnanca.

 

Na licenciu majú nárok:

  • zamestnanci s platnou zmluvou / dohodou,
  • denní aj externí študenti, ktorí sú riadne zapísaní do ročníka.

 

Na licenciu nemajú nárok:

  • zamestnanci bez platnej zmluvy / dohody,
  • denní a externí študenti, ktorí prerušili štúdium,
  • denní a externí študenti, ktorí ukončili štúdium alebo ukončili štúdium štátnou skúškou,
  • denní a externí študenti prijatí na štúdium, ale ešte nie sú zapísaní na štúdium,
  • denní a externí študenti, ktorí riadne ukončili bakalárske štúdium, sú prijatí na magisterské štúdium avšak ešte nie sú zapísaní na magisterské štúdium.

Inštalácia Office 365 Pro Plus pre Windows

Prihláste sa do Office 365 (návod) a kliknite vľavo hore na nápis "Nainštalujte si Office" a vyberte možnosť Aplikácie služieb Office 365.

 

Následne sa vám stiahne inštalačný súbor, ktorý je potrebné spustiť kliknutím.

 

Počkajte kým inštalátor pripraví inštaláciu a nainštaluje aplikácie. Počas tohto procesu je potrebné byť neustále pripojený na internet a nevypínať vaše zariadenie. Počas inštalácie môžete pokračovať v práci na vašom zariadení.

 

Po dokončení procesu vás inštalátor upozorní na úspešné nainštalovanie aplikácií. Pokračujte kliknutím na tlačidlo "Zavrieť".

 

V ponuke štart si jednoducho vyhľadajte niektorú aplikáciu z ponuky Office 365 Pro Plus, napríklad MS Excel, a otvorte túto aplikáciu.

 

Pri prvom spustení niektorej z aplikácií balíčka Office vás dialógové okno vyzve na prihlásenie sa do univerzitného konta. Pre aktiváciu kliknite na "Pokračovať".

 

Pokračujte prijatím podmienok používania.

 

V aplikácii na karte "Konto" môžete jednoducho vidieť, či aktivácia prebehla úspešne. Na tejto karte nájdete informácie o tom, či ste prihlásený do aplikácie, akú licenciu máte aktívnu a či je váš produkt Office aktivovaný.