Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Odstránenie konta

V prípade potreby si môžete vaše konto z mobilnej aplikácie MS Outlook jednoducho odstrániť.

V prípade, že ste využívali mobilnú aplikáciu MS Outlook pred migráciou (jún 2020) je potrebné, aby ste fakultné konto odstránili z aplikácie a nastavili si svoje univerzitné konto. V opačnom prípade nebude aplikácia fungovať správne.

Odstránenie konta z mobilnej aplikácie MS Outlook

Pre odstránenie konta otvorte mobilnú aplikáciu MS Outlook na zariadení, v ktorom chcete danú operáciu vykonať.

Vľavo hore ťuknite na ikonu vášho konta.

 

V bočnom paneli, v spodnej časti vyberte Nastavenia (ozubené koliesko).

 

Ťuknutím vyberte konto, ktoré chcete odstrániť.

 

Posunutím zobrazte možnosť Odstrániť konto v spodnej časti menu. Kliknite na túto možnosť a potvrďte odstránenie konta.

Odstránením konta nevymažete svoje emaily, kontakty ani kalendáre. Tie budú stále dostupné cez webové rozhranie alebo v aplikácii MS Outlook.