Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Odporúčané nastavenia aplikácie

V prípade, že využívate mobilnú aplikáciu po prvýkrát a nemáte vlastné skúsenosti s funkciami a možnosťami tejto aplikácie, odporúčame vám, aby ste si nastavili nasledovné.

Vypnutie prioritnej pošty

Mobilná aplikácia MS Outlook má prednastavené rozdelenie doručenej pošty na Prioritnú časť a Ostatné.

Takýmto spôsobom vám aplikácia pomáha sústrediť sa na to, čo je dôležité. Samozrejme, aplikácia zatrieďuje jednotlivé maily podľa skúseností ako pracujete s emailami. Niektorým používateľom sa však môže zdať, že niektoré emaily im neboli doručené, avšak je to z toho dôvodu, že tieto emaily sú na karte "ostatné".

Ak používate túto funkciu prvýkrát je vhodné, aby ste si túto funkciu vypli. Ťuknite vpravo hore na ikonu vášho konta, následne v spodnej časti na Nastavenia (ozubené koliesko).

 

V sekcii Pošta pri položke Prioritná doručená pošta vypnite toto nastavenie, tak ako to vidíte na obrázku. 

Automatický podpis v mobilnej aplikácii

Keďže prednastavený automatický podpis obsahuje iba odkaz na získanie mobilnej aplikácie MS Outlook je vhodné, aby ste si nastavili vlastný prispôsobený podpis.

Ťuknite vpravo hore na ikonu vášho konta, následne v spodnej časti na Nastavenia (ozubené koliesko).

 

 V sekcii Pošta ťuknite na Podpis

 

V tejto časti vymažte prednastavený podpis a vložte si svoj vlastný podpis. Štandardne postačuje vaše Meno a Priezvisko, doplniť môžete prípadne vašu skupinu, či blok štúdia.

Po vpísaní podpisu pokračujte šípkou v ľavom hornom rohu. Podpis sa automaticky uloží.