Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vytváranie tímov

Základom práce v aplikácii MS Teams sú tímy, v ktorých pracujete. Máte preto 2 možnosti - pridáte sa do niektorého z tímov alebo si vytvoríte vlastný tím.

V tomto návode vám ukážeme, ako si vytvoriť vlastný tím v aplikácii MS Teams.

Vytvorenie tímu

Po prihlásení sa do aplikácie MS Teams sa vám zobrazí možnosť vytvorenia tímu alebo pridania sa do už existujúceho tímu. Ak takúto ponuku nevidíte je potrebné, aby ste v ľavom bočnom menu klikli na možnosť "Tímy" (Teams).
Potom kliknite na možnosť "vytvoriť tím".

 

Pri vytváraní tímov máte na výber zo 4 základných možností:

 1. Trieda
  Učitelia a študenti spolupracujú na skupinových projektoch, úlohách a podobne.
 2. Profesionálna vzdelávacia komunita (PLC)
  Pedagógovia spolupracujú v rámci profesionálnej vzdelávacej komunity. Príklady: katedry, skupina pracujúca na projektoch Kega / Vega, pedagógovia jedného predmetu.
 3. Zamestnanci
  Vedúci pracovníci a zamestnanci spolupracujú na správe a rozvoji školy.
 4. Iné
  Študenti a zamestnanci školy spolupracujú v záujmových skupinách a kluboch.

Zvoľte si požadovaný typ vášho tímu kliknutím na danú položku.

 

Po kliknutí budete vyzvaný, aby ste zadali názov tímu a jeho popis.
Pri nazývaní svojich tímov, prosím, myslite na to, že tento názov má byť jasný a zreteľný o čo sa jedná. V prípade, že si vytvoríte tím s názvom "diplomanti" alebo "diplomanti 2020" môže ísť o klamlivý dojem, že tím je venovaný všetkým diplomantom v danom roku. Preto vytvárajte názvy buď s vašim meno, alebo inou špecifikáciou.
Do popisu je nutné, aby ste zadali opis daného tímu.

Pokračujte tlačidlom "ďalej".

 

V ďalšej časti je potrebné, aby ste si zvolili študentov, ktorých chcete pozvať do tohto tímu. Tento krok môžete aj preskočiť a študentov pridať neskôr.

Takisto môžete v tomto tíme spolupracovať aj s inými pedagógmi a preto ich v tomto kroku môžete takisto pridať.

V prípade, že chcete tento krok vynechať jednoducho kliknite na "preskočiť".

 

Gratulujeme! Vytvorili ste nový tím v aplikácii MS Teams.

 

Pre dodatočné pridanie študenta alebo pedagóga kliknite v ľavom panely na "3 bodky" (rozšírené možnosti) a vyberte "Pridať člena". Viac o pridaní používateľov a externých kontaktov do MS Team postupujte podľa nášho návodu.