Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Test pripojenia

Pred prihlásením sa do online schôdze je potrebné, aby ste si skontrolovali, či vaše zariadenie spĺňa všetky potrebné kritériá.

Aplikácia MS Teams obsahuje všetky potrebné nástroje pre otestovanie vášho zariadenia.

Na zariadení, na ktorom budete vykonávať štátnu záverečnú škúšku spustite aplikáciu MS Teams. V prípade, že používate tzv. desktop PC uistite sa, že máte pripojené reproduktory a mikrofón, prípadne slúchadlá vybavené mikrofónom a webkameru. V prípade, že pre vykonanie štátnej záverečnej skúšky využívate notebook nie je potrebné pripájať ďalšie zariadenia (za predpokladu, že webkamera, mikrofón a reproduktory v dostatočnej kvalite sú integrované).

V pravej hornej časti kliknite na ikonu svojho profilu v aplikácii a vyberte možnosť Nastavenia.

 

Pokračujte na položku Zariadenia, kde si zvolíte možnosť Uskutočniť skúšobný hovor. Po kliknutí budete vyzvaný, aby ste nahrali hlasovú správu pre overenie funkčnosti všetkých pripojených zariadení.

 

Odporúčame si zapnúť kameru, mikrofón a taktiež reproduktory, aby ste si overili správne zapojenie zariadení.

 

V prípade, že ste zaznamenali problém v nahrávaní vášho obrazu alebo zvuku je potrebné, aby ste si riadne skontrolovali zapojenie vášho zariadenia.

Prípadne sa vráťte do nastavenia zariadení (obrázok č. 2), kde máte možnosť zvoliť si jednotlivé zariadenia, ktoré sa budú využívať pri reprodukcii zvuku či obrazu.

 

*V prípade zariadení Mac si pri prvom použití aplikácie MS Teams vyžiada systém povolenie aplikácie o prístup ku kamare a mikrofónu. Je dôležité, aby ste aplikácii tieto povolenia udelili.