Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pripojenie Sharepoint lokality

V prípade, že študentom do aplikácie MS Teams nahrávate aj rôzne dokumenty (prezentácie, PDF súbory, textové súbory) je výhodnejšie mať tieto dokumenty nahrané v SharePoint lokalite.

Dokumenty si viete aktualizovať a dopĺňať, či odstraňovať na jednom mieste a túto lokalitu viete pripojiť aj k viacerým tímom v aplikácii MS Teams.
Nebudete mať teda problém, že pri viacerých tímoch v MS Teams musíte aktualizovať rovnaké súbory na viacerých miestach. Aktualizujete si svoje súbory iba na jednom mieste, v lokalite SharePoint a tieto zmeny sa prejavia automaticky vo všetkých pripojených knižniciach v aplikácii MS Teams.

Postup pripojenia dokumentov zo SharePoint lokality

Prihláste sa do aplikácie MS Teams a zvoľte si tím, v ktorom chcete pridať SharePoint lokalitu.

V hornej časti vyberte tlačidlo "Pridať záložku" (označené ako "+").

V novom okne je potrebné vybrať si kliknutím možnosť "Knižnica dokumentov" (Document Library).

V ďalšom kroku je potrebné nastaviť si konkrétnu knižnicu dokumentov.

  1. Vyberte si "Študijné materiály". Z tejto lokality budete v ďalšom kroku vyberať konkrétny predmet.
  2. Vyberte alebo zrušte výber možnosti "Prispieť do kanalá o pridaní záložky" (Post to the channel about this tab). Táto možnosť informuje členov tímu o pridaní novej záložky.

Pre pokračovanie zvoľte možnosť "Ďalej" (Next).

V ďalšej časti si vyberte konkrétnu knižnicu dokumentov (váš predmet), ktorého dokumenty chcete pridať do MS Teams.
V prípade, že knižnica dokumentov obsahuje aj podpriečinky (napr. mená viacerých pedagógov) na pridanej karte sa zobrazia všetci pedagógovia a študent si bude môcť vybrať konkrétneho vyučujúceho.

Pokračujte tlačidlom "Ďalej" (Next).

V poslednom kroku si môžete pomenovať záložku, ktorá sa zobrazí v aplikácii MS Teams. Predvolený názov môžete ponechať, alebo premenovať, napr. na "Študijné materiály".

V poslednom kroku si môžete taktiež vybrať, či chcete o pridaní tejto záložky informovať aj členov tímu.

Pridanie záložky potvrdíte možnosťou "Uložiť" (Save).

Záložka je pripravená na používanie a dostupná všetkým členom tímu. Záložka sa zobrazuje v hornej ponuke daného tímu.