Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Schôdze v MS Teams a ich použitie

Pre správne využívanie všetkých funkcionalít aplikácie MS Teams je potrebné, aby ste porozumeli rozdielom jednotlivých schôdzí, tzv. meetings.

Pri vytváraní schôdzí v MS Teams poznáme položky:

 

Náhľad možností v aplikácii MS Teams 

 

Pre využívanie týchto služieb nie je potrebné, aby ste mali vytvorený tím v MS Teams. Zbytočné vytváranie tímov na rôzne jednorazové udalosti je kontraproduktívne a má za následok plytvanie IT prostriedkami univerzity na správu týchto tímov.

V prípade, že aj napriek tomu máte potrebu tím vytvoriť aj na jednorazovú udalosť žiadame Vás, aby ste tento tím po skončení udalosti zmazali.