Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvite ľudí do svojho tímu

V prípade, že do svojho tímu chcete pozvať väčšie množstvo študentov môžete to urobiť viacerými spôsobmi.

 1. Prepojenie na tím
  Tento spôsob využite v prípade, že chcete kontrolovať prístup do tímov. Všetci používatelia, ktorí sa budú chcieť pripojiť do konkrétneho tímu musia prejsť schvaľovacím procesom - vlastník tímu musí schváliť pripojenie sa k tímu.

 2. Kód tímu
  Tento spôsob využite v prípade, že do svojho tímu pozývate konkrétnych ľudí a schvaľovací proces nie je potrebný. Každý používateľ bude automaticky pridaný do tímu.

 3. Pozvať ako jednotlivca
  Tento spôsob môžete využiť, ak chcete mať podrobné informácie kto sa stal členom vášho tímu. V prípade, že pozývate jednotlivcov nemusíte už používateľov schvaľovať v tíme alebo im zasielať odkaz, či kód tímu. Vy si zvolíte kto bude v danom tíme.

 

Pre konkrétne návody pokračujte kliknutím na zoznam nižšie.

Pozvať cez prepojenie na tím

Prepojenie na tím prebieha prostredníctvom URL odkazu priamo na váš tím.
Takéto prepojenie získate veľmi jednoducho.

V hlavnom okne svojho tímu, vedľa názvu tímu, kliknite na "3 bodky" (rozšírené nastavenia) a zvoľte si možnosť "Získať prepojenie na tím".

Následne si túto URL adresu môžete skopírovať a poslať študentom priamo do emailu alebo si tento odkaz vložiť do SharePointu / Študijných materiálov.

Pozvať cez kód tímu

Kód tímu môže byť efektívnejší spôsob ako pozvať študentov do svojho tímu. Najmä v prípade, že ich chcete pozvať do svojho tímu priamo na cvičení alebo prednáške.

Tento kód stačí zobraziť študentom cez projektor na plátne, alebo na počítači a každý študent sa môže okamžite pripojiť do tohto tímu, napríklad cez mobilné zariadenie.

Tento proces môžete zopakovať aj priamo na vašej prednáške alebo cvičení. Za pomoci týchto krokov je možné zobraziť daný kód priamo z aplikácie MS Teams.

Pre získanie vášho kódu začnite na úvodnej obrazovke vášho tímu výberom rozšírených možností - "3 bodky", kde zvolíte prvú položku "Správa tímu".

V sekcii "Nastavenia" je potrebné rozkliknúť časť "Kód tímu", kde máte možnosť vygenerovať daný kód.

Následne je možné si tento kód skopírovať alebo priamo zobraziť na celú obrazovku aplikácie (pozor, nie na celú obrazovku monitora).

Zobrazenie na celú obrazovku aplikácie:

Pozvite jednotlivcov

Každý študent a zamestnanec má vytvorené konto na Fakulte managementu UK v tvare meno.priezvisko(zavináč)fm.uniba.sk. V prípade študentov z iných fakúlt (vrátane študentov zo zahraničných univerzít) je tento tvar UKlogin(zavináč)fm.uniba.sk (teda napr. hrasko13(zavináč)fm.uniba.sk).

V prípade, že vyhľadávate používateľov priamo v MS Teams stačí, ak začnete vyhľadávať iba podľa priezviska. Tento postup je odporúčaný aj v prípade, že pridávate študentov, študentov z iných alebo zahraničných fakúlt alebo pridávate zamestnancov.

Začnite vo svojom tíme kliknutím na "3 bodky" (rozšírené možnosti) a vyberte položku "Pridať člena".

V novom okne máte možnosť pridať študentov alebo učiteľov.

 • Študenti budú vystupovať v tíme v úlohe člena.
 • Učitelia budú automaticky zaradený medzi vlastníkov tímu a spolu s vami môžu meniť nastavenia tímu, či pridávať úlohy a pod.

V okne určenom na vyhľadávanie začnite vpisovať priezvisko študenta / učiteľa. Pre výber študenta kliknite na jeho zobrazené meno v zozname pod vyhľadávaním. Po zvolení študenta môžete pokračovať vo vyhľadávaní ďalších študentov a takýmto spôsobom ich pridať do zoznamu.

Pre potvrdenie výberu kliknite na "Pridať". Týmto ste pridali študenta / študentov do svojho tímu.

Po pridaní uvidíte študenta / študentov priamo v zozname. V prípade, že ste sa pomýlili a chcete študenta v tomto kroku odstrániť, vymažte ho krížikom, znakom "x", pri jeho meno.

V prípade, že chcete pridať učiteľov postupujte rovnako, avšak na karte "učitelia".

V prípade, že ste dokončili pridávanie študentov ukončite ho tlačidlom "zavrieť".