Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Nastavenia aplikácie

Nižšie prinášame niekoľko užitočných rád pre nastavenie aplikácie MS Teams. Tieto nastavenia sú použiteľné najmä pre nainštalovanú aplikáciu MS Teams, teda neplatia pre webové rozhranie tejto aplikácie.

Aplikáciu si môžete stiahnuť na stránkach spoločnosti Microsoft.

Nastavenie slovenčiny ako jazyk aplikácie

V hornej časti aplikácie kliknite na svoju profilovú fotografiu a v menu si zvoľte položku "Settings".

V otvorenom okne, na karte "General", v časti "Language" zvoľte v nastavení "App language determines the date and time format." svoj predvolený jazyk, v tomto prípade "Slovenčina".

Po zvolení jazyka dokončite nastavenie kliknutím na tlačidlo "Save and restart". Aplikácia sa v tomto momente reštartuje, aby mohla zmeniť jazyk aplikácie.

Po reštarte bude aplikácia v jazyku slovenčina.

Nastavenie angličtiny ako jazyk aplikácie

V hornej časti aplikácie kliknite na svoju profilovú fotografiu a v menu si zvoľte položku "Nastavenia".

V otvorenom okne, na karte "Všeobecné", v časti "Jazyk" zvoľte v nastavení "Jazyk aplikácie určuje formát dátumu a času" svoj predvolený jazyk, v tomto prípade "English".

Po zvolení jazyka dokončite nastavenie kliknutím na tlačidlo "Uložiť a reštartovať". Aplikácia sa v tomto momente reštartuje, aby mohla zmeniť jazyk aplikácie.

Po reštarte bude aplikácia v jazyku angličtina.

Automatické spustenie aplikácie po štarte systému

Aplikácia MS Teams je nastavená tak, že sa spustí automaticky po zapnutí systému Windows. V prípade, že chcete zmeniť tieto nastavenia odporúčame postupovať podľa návodu nižšie.

 1. Automaticky spúšťať aplikáciu.
  Pre automatické spúšťanie aplikácie MS Teams po štarte systému Windows je potrebné ponechať túto možnosť zaškrtnutú.
  V prípade, že nechcete, aby sa aplikácia spúšťala automaticky po každom zapnutí systému, prosím, neoznačte túto možnosť. Aplikácia MS Teams sa po štarte systému Windows nespustí automaticky, ale budete môcť túto aplikáciu spustiť manuálne.
 2. Otvárať aplikáciu na pozadí.
  V prípade, že zaškrtnete túto možnosť aplikácia MS Teams sa spustí na pozadí a pri štarte neuvidíte automaticky okno pre prihlásenie alebo samotné aplikačné okno. V prípade, že máte nastavené automatické spustenie aplikácie MS Teams odporúčame, aby ste si nastavili aj otváranie aplikácie na pozadí. Pri štarte systému nebudete neustále rušený otvorenou aplikáciou.
 3. Pri zatváraní nechať aplikáciu spustenú.
  V prípade ponechania tejto možnosti bude aplikácia MS Teams stále k dispozícii aj na pozadí. Neprídete teda o dôležité udalosti, chat, či iné upozornenia. V tomto prípade odporúčame ponechať toto nastavenie zapnuté.