Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Microsoft Teams

Aplikácia Microsoft Teams sa na Fakulte managementu UK využíva pre potreby dištančného, či online vzdelávania. Taktiež slúži aj pre vytváranie rôznych online stretnutí, webinárov, konferencií a taktiež aj pri bežne výučbe.

Pre korektné využívanie všetkých služieb na fakulte odporúčame, aby ste mali nainštalovaný kancelársky balíček MS Office a taktiež aj nainštalovanú aplikáciu MS Teams.

Inštalácia aplikácie MS Teams

Inštalácia aplikácie MS Teams je pomerne jednoduchá a rýchla.

Prejdite na webovú stránku https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-teams/download-app a zvoľte si platformu, pre ktorú sťahujete aplikáciu.

 

Ďalej je potrebné zvoliť si typ inštalácie - Teams na prácu alebo školu. Po stiahnutí inštalačného balíčka jednoducho kliknitee na stiahnutý inštalátor.

 

Po spustení inštalačného balíčka sa začne inštalovať aplikácia MS Teams. Inštalácia môže trvať aj niekoľko minút. Po inštalácii váš aplikácia vyzve na prihlásenie sa do služby. Použite svoje prihlasovacie údaje v tvare UKlogin@uniba.sk a príslušné heslo.

 

Po úspešnom prihlásení vstúpite priamo do aplikácie MS Teams.