Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Microsoft Stream

Služba Microsoft Stream je služba streamovania videa, ktorá je dostupná najmä pre interné účely na Univerzite Komenského v Bratislave.

Nahrávanie videa do služby MS Stream

Po prihlásení do služieb Office 365 si z ponuky aplikácii zvoľte službu Stream.

 

Otvorí sa rozhranie služby Stream. Ak chcete publikovať video, v menu zvoľte My content (môj obsah) a z ponuky vyberte Videos.

 

Video stačí presunúť z priečinka na vašom počítači do prehliadača a začne sa nahrávanie videa.

 

Počas nahrávania vyplňte náležitosti, ktoré súvisia s video.

Detaily (Detaily)

  • Name, teda meno videa, pod ktorým sa bude zobrazovať
  • Description, teda detailnejší popis videa. Ak namiesto popisu použijete čas, môžete to použiť ako takú navigáciu po videu (ako keby kapitoly). Napr. 00:00 úvod, 00:30 kapitola 1, 00:55 vysvetlenie problematiky a podobne
  • Video Language, teda jazyk v akom je video vytvorené

Povolenia (Permissions

Oprávnenia, kto môže video pozerať. Ak je zakliknuté „Allow everyone in your company to view video“ tak to môže automaticky pozerať každý užívateľ UK (to znamená každý študent a zamestnanec univerzity).

Ak je to zrušené, môžete konkrétne definovať kto môže video pozerať (vyhľadaním konkrétneho užívateľa, či skupiny, alebo kanála)

Možnosti (Options)

  • Comments – zapnutie komentárov pod videom
  • Noise suppression – potlačenie neželaného hluku
  • Captions – nadpisy, ak sa použije súbor s nadpismi (konkrétnym textom) je vo videu rozpoznávaný a vytvárajú sa odkazy vo videu (ako keby kapitoly)
  • Subtitles – titulky, ak sa vloží súbor s titulkami tak pod videom budú titulky (napr. video je v slovenskom jazyku, titulky sú v anglickom jazyku)

 

Na záver stlačte Publish pre publikovanie videa (zverejnenie videa s nastavením popísaným vyššie)

Tlačidlo Share slúži na zistenie linku/odkazu na samotné video. Tento link môžete rozposlať emailom ako odkaz na video, alebo ho zverejniť napríklad rovno v teame.

 

Poznámka: Niekedy sa môže stať, ak je video veľmi dlhé, že spracovanie videa stále ešte prebieha. Toto spracovanie prebehne po stlačení Publish automaticky a užívateľ je o finálnom spracovaní notifikovaný emailom.

Videonávod k nahrávaniu videa do MS Stream