Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Centrum informačných technológií FM UK

Ing. Martin Kolpák

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre IT, Centrum informačných technológií
technik vo výpočtovej technike
+421 2 9021 6002
FMUK - 319

Mgr. Martin Krajčík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre IT, Centrum informačných technológií
technik vo výpočtovej technike
+421 2 9021 6003
FM - 319
https://www.linkedin.com/in/martinkrajcik/

Úsek online vzdelávania

doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre IT, Centrum informačných technológií
Spracovanie teor. metodo. úloh
+421 2 9021 2084

prof. Ing. Ján Papula, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu UK, Úsek prodekana pre IT, Centrum informačných technológií
Pracovník podpory elearningu
[1]