Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Často kladené otázky

Neviem sa prihlásiť. Čo mám robiť?

V prvom rade je potrebné uvedomiť si do akej služby sa potrebujete prihlásiť. CIT FM UK má v správe prihlasovanie sa do Office 365 a taktiež prihlasovanie sa do počítačov v laboratóriách výpočtovej techniky (LVT). Návod ako sa prihlásiť do Office 365 nájdete tu. Vaše prihlasovacie údaje do Office 365 sú totožné s prihlasovacími údajmi do počítačov v LVT a to v tvare meno.priezvisko(zavináč)fm.uniba.sk.

V prípade, že sa potrebujete prihlásiť do systému AIS2 je potrebné uvedomiť si, že daný systém je spravovaný centrálne Univerzitou Komenského v Bratislave a nie CIT FMUK. Viac o tejto službe nájdete na http://uniba.sk/ais.

Zabudol som heslo. Ako mám postupovať?

Centrum informačných technológií FMUK spravuje služby spojené s Office 365 a taktiež prístup do PC v Laboratóriách výpočtovej techniky FMUK.

V prípade, že ste zabudli svoje heslo do konta Office 365 alebo máte iné problémy s prihlasovaním sa do Office 365, či do PC v LVT obráťte sa na CIT FMUK prostredníctvom emailu - servis(zavináč)fm.uniba.sk.

Resetovanie hesla cez webový portál nie je aktivované.

V žiadnom prípade nemá CIT FMUK možnosť spravovať prístupové heslá do systému AIS2, Eduroam bezplatnej WiFi siete, či služby voblakoch.sk.

Ako sa prihlásim do fakultného Office 365?

Prihlasovacie údaje každého zamestnanca aj študenta sú v tvare meno.priezvisko(zavináč)fm.uniba.sk a príslušné heslo. Je potrebné, aby ste sa prihlasovali celým emailom, či už ide o prihlasovanie sa do Office 365 alebo do počítačov v LVT.

Ako sa prihlásim do počítača v Laboratóriach výpočtovej techniky (LVT)?

Prihlasovacie údaje každého zamestnanca aj študenta sú v tvare meno.priezvisko(zavináč)fm.uniba.sk a príslušné heslo. Je potrebné, aby ste sa prihlasovali celým emailom, či už ide o prihlasovanie sa do Office 365 alebo do počítačov v LVT.

Ako funguje licencia Office 365 Pro Plus zadarmo?

Každý zamestnanec a taktiež študent Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave má možnosť získať licenciu Office 365 Pro Plus úplne zadarmo. K tomu, aby ste získali licenciu musíte byť riadne zapísaným študentom fakulty denného alebo externého štúdia alebo zamestnanec fakulty a musí vám byť pridelená emailová adresa FMUK. Všetky potrebné informácie nájdete na našej web stránke.

Vaša licencia vyprší dňom ukončenia pracovného pomeru, dňom ukončenia štúdia štátnou skúškou, vylúčením zo štúdia, prerušením štúdia alebo inak prerušeným vzťahom s fakultou a následným zaniknutím emailového konta na FMUK.

Na koľkých zariadeniach môžem využiť licenciu Office 365 Pro Plus?

Licenciu Office 365 Pro Plus je možné využiť až na 5 PC/MAC alebo na 5 mobilných zariadeniach (mobilný telefón/tablet).

Potrebujem prístup na internet pre využitie balíka Office 365 Pro Plus?

Pre inštaláciu balíka Office 365 Pro Plus je potrebné, aby mal užívateľ stabilné pripojenie na Internet. Pre ďalšie používanie Office 365 Pro Plus sa nevyžaduje pripojenie k internetu, avšak kancelársky balíček bude požadovať pravidelnú autentifikáciu cez internet (približne každých 30 dní). V prípade, že nebudete aspoň raz za 30 dní pripojení do internetu služby balíka Office 365 Pro Plus sa automaticky zablokujú.

Čo sa stane s mojou emailovou adresou po ukončení štúdia?

Dňom úspešného vykonania štátnej záverečnej skúšky stráca študent (v tomto prípade absolvent) nárok na akékoľvek služby poskytované Centrom informačných technológií FMUK:

  • emailové konto
  • prístup do služieb Office 365
  • prístup na PC v LVT
  • licenciu pre Office 365 Pro Plus
  • iné súvisiace služby

Študentov preto vyzývame, aby si pred absolvovaním štátnej záverečnej skúšky zálohovali všetky potrebné informácie z konta Office 365. Proces vymazania konta je nevratný a teda ho nie je možné obnoviť.

Nárok na licenciu stráca každý študent, ktorý riadne alebo inak ukončil štúdium, prerušil štúdium alebo mu zanikol akýkoľvek iný pracovno-právny alebo študentský vzťah s Fakultou managementu UK.