Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Čo je to SPAM?

Spam je nevyžiadaná alebo nežiadúca e-mailová správa, ktorá je hromadne rozposielaná zväčša náhodne vybraným príjemcom. Spam sa zvyčajne odosiela pre komerčné účely. Spam môže byť odoslaný v masívnom objeme prostredníctvom botnetov.

V súčasnej dobe môžeme pojem SPAM využívať nielen pri prijatí nevyžiadanej emailovej správy, ale taktiež pri akejkoľvek nevyžiadanej, nežiadúcej alebo otravnej správe - či už na spomínaný e-mail, správy odoslané prostredníctvom okamžitých správ v čete (WhatsApp, Messenger,...), v textových správach (SMS), hlasových správach a pod.

Spam môžete poznať aj pod pojmami junk, junkmail či nevyžiadaná pošta.

Prečo mi prichádza na môj e-mail nevyžiadaná pošta?

Dôvodov, prečo vám na e-mailovú adresu prichádza množstvo nevyžiadanej pošty je mnoho.

Najčastejším dôvodom je zverejnenie vašej e-mailovej adresy na internete. Často sa stáva, že vaša e-mailová adresa je zverejnená spolu s vašou publikáciou, ktorá je dostupná verejne na internete, prípadne vašu e-mailovú adresu zverejnili na stránke konferencie, či iného podujatia, ktorého ste sa zúčastnili.

Ďalej to môže byť spôsobené aj tým, že ste odoslali svoje údaje prostredníctvom phishingového útoku, prípadne ste dobrovoľne odovzdali svoju e-mailovú adresu v rôznych dotazníkoch, či ste sa prihlásili na odber informačných e-mailov, tzv. newsletter.

Množstvo spamu je zachyteného už na úrovni serverov, ale napriek najlepšie nastaveným možnostiam je takmer nemožné odfiltrovať všetok spam. Preto je potrebné, aby ste pri prijatí nevyžiadanej pošty jednoducho daný e-mail presunuli do priečinka "spam", "nevyžiadaná pošta" alebo do priečinka "junk". Aj takýmto spôsobom sa vyhnete nevyžiadanej pošte v budúcnosti.

Spam ako taký nie je vírus, ale môže obsahovať rôzne prílohy, či odkazy na rôzne stránky, ktoré vírus môžu obsahovať. Je preto dôležité, aby ste neotvárali správy od adresátov, ktorých nepoznáte alebo e-mailové správy, ktoré vykazujú známky spamu.