Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Stiahnutie softvéru

Po prihlásení sa do Azure Dev Tools for Teaching si môžete zvoliť ľubovoľný softvér, stiahnuť si ho a nainštalovať na vaše PC, prípadne Mac (ak je táto verzia podporovaná).

Prejdite na záložku "Softvér" (Software). V zozname si nájdite softvér, ktorý chcete inštalovať, napríklad Access 2021. Všimnite si, že v stĺpcoch nájdete všetky potrebné informácie o danom softvéri - aký typ softvéru to je (databázový), pre akú platformu je dostupný (Windows) a v akej verzii si ho možno stiahnuť (32 alebo 64 bitová verzia), prípadne aká jazyková verzia aplikácie je dostupná (anglická alebo verzia s viacerými jazykovými mutáciami - multilingual).

Pre výber softvéru kliknite na daný softvér a zobrazí sa bočný panel. V bočnom paneli nájdete potrebné informácie o softvéri a taktiež tu máte možnosť stiahnuť daný softvér. Ak je to potrebné môžete tu zobraziť aj aktivačný kľúč softvéru.

Webové rozhranie Azure Dev Tools for Teaching

 

Pre inštaláciu softvéru jednoducho kliknite na stiahnutý inštalačný balíček a postupujte podľa pokynov na obrazovke.