CIT FM UK

Centrum informačných technológií FM UK (ďalej len „CIT“) je samostatný organizačný útvar podriadený dekanovi.

CIT FM UK zabezpečuje: 

  • správu integrovaného informačného a komunikačného systému na FM UK,
  • správu klientských pracovných staníc a podporu užívateľov na FM UK,
  • správu učební a priestorov Laboratórií výpočtovej techniky (LVT).

CIT FM UK nezabezpečuje:

  • správu bezplatnej WiFi siete Eduroam,
  • správu Akademického informačného systému - AIS2,
  • správu súkromných klientských staníc a zariadení.

Prihlasovacie údaje študentov a zamestnacov

Meno používateľa: meno.priezvisko(zavinac)fm.uniba.sk 

Heslo: rodné číslo, resp. Vami zmenené heslo (bez lomítka)