Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Oskar Karlík

PhDr. Oskar Karlík

Po ukončení bakalárskeho štúdia na medzinárodnom študijnom programe (nemecký program) na fakulte manažmentu UK, zmenil zameranie a magisterské štúdium absolvoval na katedre stratégie a podnikania na študijnom programe podnikanie. Následne pokračuje ako interný doktorand na katedre stratégie a podnikania pod vedením pána doc. PhDr. Marián Holienka, PhD.

Oblasti výskumu: Podnikanie, Šport, Podnikateľské vzdelávanie, Podnikateľská podpora

Participácia na projektoch (aktuálne aj v minulosti): GUESSS, ENDURANCE

Pedagogická činnosť (vyučované predmety): Úvod do podnikania, Manažment start-upov a malých firiem, Podpora rozvoja podnikania

Odkazy na profily: 
ORCiD: 0000-0002-0476-7650
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Oskar_Karlik

Vybrané publikácie:

                                                                                                                                               

Okruh tém pre záverečné práce:
Podnikanie, Podnikateľské vzdelávanie, Podnikateľská podpora, Šport