Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Karol Cagáň

Mgr. Karol Cagáň

Mgr. Karol Cagáň vyštudoval bakalársky odbor počítačové siete na FIIT STU a magisterský odbor manažment na FM UK. V súčasnosti pôsobí ako prezident Slovenskej asociácie elektronických športov, rovnako aj ako člen predstavenstva Európskej ešportovej federácie a čestný člen predstavenstva medzinárodnej ešportovej federácie. V odvetví ešportov je Karol spoluzakladateľom najväčšej ešportovej agentúry na Slovensku Yvents s.r.o. ktorá pôsobí na trhu od roku 2016. Okrem bohatej domácej a medzinárodnej pôsobnosti na poli ešportov sa venuje vzdelávaniu a rozvoju kritického myslenia, kde pôsobí ako lektor vzdelávacieho programu pre neziskovú organizáciu Nexteria. V súvislosti s kritickým myslením a teóriou ľudského rozhodovania sa aktívne venuje aj poradenstvu v oblasti komunikácie na internete a sociálnych médiách v rámci kampaní zameraných na aktivizmus rôzneho druhu ako pre súkromný tak aj pre verejný sektor.

Na Katedre stratégie a podnikania je členom Research Lab on Industry 4.0 and Management Transformation.

Oblasti výskumu:
Aplikované behaviorálne vedy (so zameraním na rozhodovanie)
Elektronické športy

Odkazy na profily:
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/cagankarol/
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Karol-Cagan

Pedagogická činnosť:
Strategické myslenie a stratégia

Okruh tém pre záverečné práce:

  • Elektronické športy
  • Business development a športový marketing
  • Behaviorálna psychológia
  • Kritické myslenie