Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Dominik Trubač

Mgr. Dominik Trubač je absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Magisterské štúdium so špecializáciou na strategický manažment ukončil v roku 2021. V súčasnosti je interným doktorandom na Katedre stratégie a podnikania, kde sa venuje predovšetkým témam zameraným na metódy a nástroje manažmentu výkonnosti.

Oblasti výskumu:
Manažment výkonnosti
Strategický manažment

Pedagogická činnosť:
Controlling

Odkazy na profily:
LinkedIn -  www.linkedin.com/in/dominik-trubac
Research Gate - https://www.researchgate.net/profile/Dominik-Trubac

Okruh tém pre záverečné práce:
Bc. - Manažment výkonnosti
Bc. - Využitie merateľných ukazovateľov v podnikovej praxi