Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťované prednášky

Hosťované prednášky

Hosťované prednášky na Katedre stratégie a podnikania v ZS 2019/2020

Dátum

Názov prednášky

Firma/Meno hosťa

Čas

Miestnosť č.

8.10. 2019

Selling at a higher level.

Durhamlane

10:30-11:50

16

9.10.2019

Selling at a higher level.

Durhamlane

15:30-16:50

20

15.10.2019

„Out-of-the Box“ techniky

STU/Fakulta architektúry

15:30-16:50

15

16.10.2019

Financovanie new ventures podnikateľskými anjelmi

Slovak Business Angels Network/ Vladimír Jakubec

15:30-16:50

20

29.10. 2019

Management and international development  of  the own start-up company.

Sonsoles Jiménez

 

Spain

10:30-11:50

16

30.10. 2019

Financovanie malých a stredných podnikov zo zdrojov komerčnej banky

UniCredit Bank ČR a SK/ Ľubomír Blecha, Boris Kupkovič

Slovenská sporiteľňa/ Tigran Aleksanyan

15:30-16:50

20

06.11. 2019

Crowdfunding

Zuzana Zaťovič/ StartLab Sk

15:30-16:50

20

13.11. 2019

Tvorba franchisingového konceptu

Jozef Šétaffy

15:30-16:50

20

19.11. 2019

Franchising in Practice

SUBWAY/M. Varga

10:30-11:50

16

20.11.2019

Franchising v praxi

SUBWAY/M. Varga

15:30-16:50

20